- Det er lav sannsynlighet for at valget påvirker krona, skriver sjeføkonom Knut Anton Mork i meglerhuset Handelsbanken Capital Markets i en rapport mandag.

Mandag er det valg i Norge, ifølge økonomen vil ikke det påvirke kronen mot andre valutaer skriver økonomen.

Valg 2009
Mandag velger det norske folk sitt nye storting, og selv om meningsmålingene spriker, er det ingen som peker ut noe klart vinnende regjeringsalternativ.

- Spenningen er derfor betydelig. Imidlertid tviler vi som før nevnt på at et eventuelt regjeringsskifte skal medføre betydelige virkninger på markedsrenter eller kronekursen, skriver Mork i mandagsrapporten.

Viktigste norske makrodata denne uka blir tirsdagens tall for utenrikshandelen i august.

Negativt med Rødt
Mork trekker likevel fram et lite skjær i sjøen som kan ha negativt utfall på kronen.

- Et eventuelt negativt utfall for krona kan oppstå om partiet Rødt kommer på vippen; men dette partiets innflytelse vil naturligvis bli begrenset at av Arbeiderpartiet som alternativ kan søke støtte hos KrF og/eller Venstre om kravene blir for sterke, skriver han, og mener at i motsatt retning kan det virke om Frp gjør et godt valg og får betydelig innflytelse på en ny regjerings politikk.

- Dette er imidlertid langt fra klart selv om vi skulle få en borgerlig seier. Imidlertid skal vi ikke se bort fra muligheten av en kronenegativ reaksjon om regjeringssituasjonen skulle blir stående uavklart i lang tid etter valget, heter det.