Gå til sidens hovedinnhold

Så mye dyrere blir lånet ditt

Du får høyere renter neste år. Se hvor mye det koster deg.

Handelsbankens Ida Wolden Bache mener situasjonen for Norge og norsk økonomi er rosenrød. I alle fall når en sammenligner med den situasjonen som store deler av Europas befolkning står overfor. Men det blir likevel et rentehopp til neste år til neste år.

- Rosenrødt
Det var på et frokostmøte på speilsalen på Grand Hotel torsdag morgen at Handelsbankens økonomer ga til kjenne sitt syn på situasjonen i norsk økonomi.

Norge har lav arbeidsledighet, lav inflasjon, lave renter, masse oljekroner og en sterk krone som gir kjøpekraft ute.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Men det er farer som lurer der ute. Den største knytter seg til den økonomiske krisen i Europa som igjen har forverret seg.

Den andre er mer hjemlig, nærmere bestemt faren for økte renter.

Venter renteøkning
- Vi var overrasket over at Norges Bank valgte å kutte renten på nytt ved siste rentemøte i mars, sa Wolden Bache.

- Vi tror de vil måtte oppjustere rentebanen igjen.

Men det er ingen dramatikk i bankens spådommer: Styringsrenten til Norges Bank vil bli liggende uendret på 1,50 prosent helt til mars neste år, så vil den øke til 2,5 prosent innen utgangen av 2013.

Hvor mye denne økningen vil koste deg, ser du i tabellen under:

Frykter dypere krise
Krisen i Europa fikk mye oppmerksomhet på frokostmøtet, og Handelsbanken frykter en forverring i situasjonen.

En endring til det verre vil også påvirke renten her hjemme på en slik måte at den ikke vil øke, slik banken nå ser som mest sannsynlig.

Oljen sikrer oss nordmenn en plass på den grønne gren. Men Handelsbanken mener oljeavhengigheten er et tveegget sverd, og at vi skal vokte oss vel for å tro at Norge ikke kan rammes.

Hørte i kriselandene
En del av de samme argumentene som i dag blir brukt til fordel for Norges gunstige økonomiske situasjon, ble også anført av økonomer i kriseland som Spania og Irland før det smalt.

- Det er en høyst reell risiko for fornyet gjeldskrise i Europa, sa Wolden Bache, og viste til at en slik forverring tidligere har vist seg også å påvirke Norge negativt.

Norsk økonomi har de senere årene nytt godt av stor arbeidsinnvandring. Cirka 70 prosent av befolkningsveksten har vært innvandring, og det alt vesentligste av innvandringen er arbeidsinnvandring.

Fleksibelt arbeidsmarked
Denne arbeidsinnvandringen har mest sannsynlig resultert i et mer fleksibelt arbeidsmarked og lavere lønnsvekst, noe som norske bedrifter har tjent på.

Wolden Bache advarte mot å tro at bedriftene kan nyte godt av dette også i fremtiden. Arbeidsinnvandringen vil kunne avta. I tillegg er det slik at mange av de som har innvandret blir værende i Norge, og da er det en tendens til at de blir mindre fleksible arbeidstakere.

- Vi kan raskere å nå kapasitetstaket i norsk økonomi, sa hun.

En økonomisk nøtt som politikere, så vel som Norges Bank, får bryne seg på, er de ulike utfordringene man står overfor i forskjellige deler av økonomien. Mens boligmarkedet koker og husholdningenes gjeldsvekst er rekordhøy, er situasjonen annerledes for norske småbedrifter. De er ikke plaget av høy gjeld.

Ingen boligboble, men..
Handelsbanken fikk naturlig nok også spørsmål om hva de tror om boligprisene.

Banken tror så absolutt ikke vi har noen boble i det norske boligmarkedet. Men også her er det en mørk syndlig i horisonten, og det er nordmenns rekordhøye gjeldsbelastning.

- Det er grunn til å være bekymret over den høye veksten her, sa Wolden Bache.

Nordmenn er sårbare overfor selv ganske moderate renteøkninger. Videre vil ytterligere tilstramming i utlånspraksisen fra bankene – (for eksempel forårsaket av en forverring i gjeldskrisen i Europa, red.anm.) – kunne ramme husholdningene.

Sjeføkonom Knut Anton Mork avsluttet med å si at vi er i ferd med å få en todeling av boligmarkledet. På den ene siden har vi de økonomisk bedrestilte som får hjelp av sine foreldre til kjøp av bolig. På den andre siden har vi de som ikke får dette. Mork tror dette vil kunne få implikasjoner for forholdet mellom eie - og leiemarkedet. En del vil rett og slett ikke ha råd til å kjøpe.

Kommentarer til denne saken