Storbritannias statsminister David Cameron annonserte i forrige uke at han går til «krig» mot trygdesvindel. Av et britisk velferdsbudsjett på 850 milliarder kroner vil Cameron avdekke svindel for minimum 10 milliarder kroner, noe som tilsvarer 1,15 prosent av det nevnte budsjett.

I Norge avdekkes det trygdesvindel for cirka 150 millioner kroner årlig. Det utgjør 0,05 prosent, eller en halv promille, av et antatt velferdsbudsjett på 300 milliarder kroner (uføretrygd, arbeidsledighetstrygd, sykepenger, ulike støtteordninger for enslig forsørgere, attføringstrygd, rehabiliteringspenger, barnetrygd, fødselspermisjon og fødselspenger).

Går grenser for kontroll
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) lar seg ikke begeistre over Camerons offensiv mot trygdesvindel. Overfor NA24 gjør hun det klart at dagens innsats er god nok.

- NAV arbeider målrettet for å hindre og avdekke trygdemisbruk, og det er viktig at den innsatsen fortsetter. Kampen mot trygdemisbruk er også viktig for å redusere feilutbetalinger. Samtidig er det sånn at det er grenser for hvor omfattende kontroller man kan ha, sier statsråden.

Har allerede tatt grep
Hun understreker at regjeringen allerede har forsterket innsatsen mot trygdemisbruk.

- Senest i fjor skjerpet regjeringen kampen mot trygdemisbruk ved at NAV og forsikringsselskapene fikk adgang til å utveksle opplysninger om personer som har fått eller forsøkt å skaffe seg urettmessig utbetalinger. Nav har også et nært og godt samarbeid med andre etater, som for eksempel politiet, for å avdekke og følge opp misbrukssaker. Det er viktig at de som misbruker trygdene blir oppdaget og anmeldt, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Vil stramme inn
Opposisjonen, ved Høyre og FrP, tror heller ikke på en britisk inspirert ”krig” mot trygdesvindel. Men begge partiene vil ha økt innsats på området.

- De siste årene har det skjedd en del på dette feltet, men hvis vi kan gjøre enda mer for å begrense trygdemisbruk vil vi vurdere det, sa Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen til NA24 tirsdag.

- Er noen av Camerons tiltak aktuelle for Høyre dersom dere kommer i regjeringsposisjon?

- Vi vil vurdere forslaget om å kjøre kredittopplysning i trygdesøkerøyemed. Det kan også styrke sikkerheten for dem som skal motta trygd, sier Røe Isaksen.

Viktigst at det lønner seg å jobbe
FrP vil også gjøre mer for å bekjempe trygdesvindel, men vil i likhet med Høyre ikke gå fullt så hardt ut som Cameron.

- Det er ingen tvil om at det eksisterer trygdesvindel i Norge som bør bekjempes og avdekkes. Her bør det gjøres mer enn det blir gjort i dag uten at jeg ønsker å benytte ordet ”krig”, sier FrPs nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen Gjermund Hagesæter til NA24.

Han mener det aller viktigste er at det må bli mer lønnsomt å jobbe i forhold til å leve på trygd.

- Det er viktig å få et skattesystem og skattenivå som gjør det mer lønnsomt å arbeide fremfor å gå på trygd. På den måten vil alle som har mulighet til å jobbe få et sterkere økonomisk incitament til å gjøre det, sier Hagesæter.