Gå til sidens hovedinnhold

Parat-lederen utfordrer NHO-sjefen til pensjonskamp

Det er uakseptabelt at arbeidsgiverne skal ha full styringsrett over de ansattes pensjonsordninger, mener Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Dermed seiler retten til å bestemme over sin egen pensjonsordning opp som en hovedkamp for store arbeidstakergrupper under tariffoppgjørene til våren. Signalene fra Parat er i samsvar med beskjeden LOs representantskap har gitt om innholdet i hovedoppgjøret: Det blir trolig startskuddet for et langvarig hardkjør for å få pensjon inn i tariffavtalene.

- Vi kan ikke akseptere at arbeidsgiverne ensidig skal kunne endre nivå på tjenestepensjon, bestemme hvilke ordninger man skal ha i den enkelte bedrift og hvor mye som skal innbetales i premie for den enkelte ansatte, sier Parat-lederen til NTB.

Han reagerer kraftig på uttalelser fra NHO-direktør Kristin Skogen Lund til Dagens Næringsliv fredag. Ikke uventet ønsker hun et svært moderat oppgjør til våren, av hensyn til eksportrettet sektor, samt milliarder i skattelette til de samme bedriftene og innstramminger i pensjon, denne gangen i offentlig sektor.

Nei til tariffestet pensjon
Lund avviser blankt enhver diskusjon om tariffesting av pensjonsrettigheter og det hun oppfatter som et krav om at alle arbeidstakere skal ha rett til en pensjon tilsvarende to tredels lønn. Lund mener fagbevegelsens krav i praksis betyr en reversering av pensjonsreformen, og viser til at de gamle ytelsesordningene er historie i offentlig sektor.

- Vi er hundre prosent tydelige på at vi aldri kommer til å gå med på tariffesting av pensjonen. Det vil frata bedriftene styringsretten, og i praksis har de tariffestede ordningene vært så rigide at de ikke endres tross manglende bærekraft, sier Lund.

Hun tar snarere til orde for at offentlig sektor må gjennomføre samme pensjonsreform som privat sektor. Dagens forskjeller skaper stengsler og hindrer mobilitet mellom offentlig og privat sektor, mener hun.

Det er høyst usannsynlig at hovedoppgjøret blir spesielt romslig, rent økonomisk. LO har med stor tydelighet signalisert at organisasjonen vil opptre med ansvarlighet i frontfagsoppgjøret. Samtidig har organisasjonen vedtatt å gjøre pensjon til et hovedtema.

Bakstreversk og merkelig
Når Lund krever at bedriftene skal ha full styringsrett i pensjonsspørsmålet fremstår dette for oss som både bakstreversk og merkelig, mener Skjæggerud.

Han påpeker at pensjon er en vesentlig del av de totale lønnsbetingelsene og hevder det derfor ikke er annet enn rett og rimelig at de ansatte har innflytelse på disse vilkårene på lik linje med andre lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler om pensjon er vanlig i luftfarten og i deler av transportnæringen, ifølge Parat-lederen.

- Heismontørene har en indirekte regulering, mediebedriftene har innført medbestemmelse ved endringer og svært mange private bedrifter har inngått lokale avtaler om regulering av tjenestepensjon. Vi krever tilsvarende påvirkning på vår egen pensjon i resten av privat virksomhet, sier Skjæggerud.

LO-nestleder Tor Arne Solbakken viser på sin side til at pensjonsutgiftene i privat sektor gjør det dyrere for bedriftene å ansette kvinner framfor menn.

- Tjenestepensjonsordningene i privat sektor vil trolig bli del av tarifforhandlingene med NHO. Vi vil ha brede, kjønnsnøytrale ordninger, sa han til NTB nylig.

Reklame

Dette har aldri vært mer populært enn nå

Kommentarer til denne saken