Norge har et sykefravær på 6,6 prosent, mens Sverige har 3 prosent. Norge har altså mer enn dobbelt så høyt sykefravær som Sverige.

Tross de store forskjellene ønsker ikke LO å hente noe inspirasjon fra Sverige for å endre på sykeordningen i Norge.

Svenskene har imidlertid også færre uføretrygde.

- Kan ikke sammenligne
- Omkring syv prosent av befolkningen i Sverige i alderen 19-64 år har av helsemessige årsaker, helt eller delvis forlatt arbeidsmarkedet og mottar kompensasjon fra Sjukersättning eller Aktivitetserättning, sier Cecilia Fararos, analytiker i Försäkringskassan.

Norge har 9,5 prosent uføretrygde, som gjør at vi har 30 prosent mer uføre enn Sverige.

- Den norske sykelønnspolitikken har gjort oss dobbelt så syke som svenskene og 30 prosent mer uføre. Derfor har jeg sendt et forslag til arbeidsministeren om å legge inn økonomiske insitamenter i den nye IA-avtalen som forberedes, for å stoppe utstøtingen fra arbeidslivet. Utfordringen er å få en god dialog med LO om disse spørsmålene, som i realiteten har styrt denne politikken siden 1978, sier Nicolay Skarning i Kvale til Nettavisen NA24.

Han forteller at svenskene ler av Norge.

- Når vi er ute og snakker med svenskene så er de overrasket over det høye sykefraværet i Norge. De er også overrasket over at Norge har råd til å ha så høyt sykefravær og utstøting, sier Skarning.

LO ønsker ikke å sammenligne uføretallene i Sverige med Norge.

- Når det gjelder uføretrygd er det et velkjent faktum at det er vanskelig å sammenligne mellom land, siden personer som tildeles uføretrygd i ett land i et annet land kan havne på andre ordninger, som førtidspensjon, sosialhjelp, familieforsørgelse eller bli langtidsarbeidsledige, sier Trine Lise Sundnes, 1. Sekretær i LO, til Nettavisen NA24.

- Ingen gjør noe
I Norge har man 100 prosent sykelønn, der arbeidsgiver betaler de første 16 dagene før Staten tar over og betaler full lønn resten av året.

I Sverige er det 80 prosent sykelønn og én karensdag, som vil si at det går en dag før arbeidsgiver begynner å betale sykepenger.

- Ingen politikere ønsker eller tør å gjøre noe med sykeordningen fordi LO hittil har sagt nei til nødvendige endringer. Derfor foreslår jeg at LO setter seg ned og vurderer lokale sykelønnsavtaler isteden, sa Skarning til Nettavisen tidligere.

Men LO ønsker ikke å gjøre noe med sykeordningen i Norge.

- I Norge har vi valgt en mer human framgangsmåte enn Sverige når det gjelder bestrebelsene på å redusere sykefraværet og uføretrygdingen, nemlig IA-avtalen, som LO selvsagt aktivt støtter og arbeider med i det daglige. Til nå har vi lyktes med å få ned sykefraværet drøye 10 prosent siden 4. kvartal 2001, året da IA-avtalen ble iverksatt, sier Sundnes.

- LO erkjenner også at sykefraværet er høyt i Norge, men vi tror at aktivt sykefraværsforebyggende arbeid og arbeid med arbeidsmiljø, tilrettelegging, med mer er veien å gå for å redusere sykefraværet.