Gå til sidens hovedinnhold

Hardpornokikkere må kjøpe satellittanlegg

Telenor er allerede i gang med å tette smutthullet i pornosladden. Men de som har satellittanlegg, blant annet fra Telenor, slipper unna hardpornoforbudet.

Hos Telenor Avidi er arbeidet allerede i gang med å sørge for at TV-seerne selv ikke skal kunne fjerne sladden som skal dekke til porno som bryter norsk lov.

Sladden på hardpornosendinger ble innført i 1995 og har fungert tilstrekkelig på analoge TV-anlegg. Men etter at de digitale TV-anleggene dukket opp, er det blitt mulig for TV-seerne å omgå sensuren: de kan for eksempel velge svensk eller dansk undertekst, noe som gjør at sladden forsvinner. Også andre valg på fjernkontrollen gjør det mulig å fjerne sladden på hardpornosendingene.

Gjennom lang tid har Statens medieforvaltning jobbet med problemstillingen som er dukket opp i den digitale hverdagen.

- Ja, det er faktisk teknologien som har ført til dette. Sladden er ikke effektiv lenger og dermed må vi forby sendingene, sier avdelingsdirektør Lars Winsvold i Statens medieforvaltning til Propaganda.

Forbudsvedtaket er rettet direkte mot kabeloperatørene Telenor Avidi og UPC, som er de kabeloperatører som har digitale nett. Forbudet gjelder kun lovstridig innhold i TV-kanalene Canal+ Gul, Canal+ Blå og TV1000 og skal etter planen tre i kraft fra 25. juli i år.

Svein Erik Davidsen, som er sjef for både Canal Digital Norge og Telenor Avidi, sier til Propaganda at Telenor mener sikkerheten ved distribusjonen har vært høy, blant annet gjennom tilbud om foreldrekontroll, men at de likevel nå går med på å styrke denne ytterligere. Telenor Avidi leier ut digitale TV-dekodere til kundene i pakker som blant annet inneholder tilbud om de nevnte betal-TV-kanaler.

- Det har vært mulig for TV-seerne å gjøre noe med sladden. Nå vil vi stoppe dette og hindre at brukerne selv kan fjerne den. Jeg regner med at vi har en løsning på plass før fristen løper ut, sier han.

Dermed går Telenor med på forbudsvedtaket uten å anke.

Samtidig selger selskapet andre distribusjonsmuligheter dere omgåelse av sensuren fortsatt vil være mulig.

- Vår myndighet rekker ikke så langt. I Norge vi har kontroll over kabelmarkedet og andre medier som videofilmer som distribueres på norsk jord. Parabolmottak, hvor det er direktesendinger fra utenlandske kringkastere, kan ikke vi gjøre noe med, sier Winsvold til Propaganda.

Det noe spesielle med denne saken er at fjernsynskanalene som serverer hardpornoinnholdet er underlagt svensk jurisdiksjon. Norske myndigheter har tidligere varslet EFTAs overvåkningsorgan ESA og svenske myndigheter om et mulig forbud mot videresending. Kravet følger av EUs TV-direktiv.

Det er kabel-TV-selskapene som rammes siden de tar ned signalene fra satellitter og videreformidler det til norske seere som abonnerer på betal-TV.

- Det er et vilkår fra EU, for å stanse videresending i kabelnett fra andre europeiske lands kringkastere, at innholdet kan anses å kunne være til alvorlig skade for mindreåriges psykiske, fysiske eller moralske utvikling. Dette avgjøres blant annet ut fra det enkelte lands egne moralnormer. Norske myndigheter anser dette vilkåret som oppfylt ved sending av straffbar porno, sier Winsvold som mener at norske politikere signaliserte så sent som før jul at de ville beholde sladden på norske TV-skjermer.

Likevel er ikke avgjørelsen teknologinøytral, det vil si den behandler seere som mottar TV-sendinger via forskjellige distribusjonsformer ulikt. Direkteformidling til seerne fra satellitt er ikke mulig å gjøre noe med for norske myndigheter, uten at landene hvor innholdsaktørene hører hjemme tar grep.

Og dette problemet vil bli enda større når bredbånd tar av i de tusen hjem. På Internett er det mulig å få inn hardporno i alle former på PC-skjermen, etter hvert i rimelig god kvalitet. Hardpornoen vil altså flyte fritt på tvers av landegrensene, uten at den i utgangspunktet vil bli sladdet.

- Når det gjelder porno og vold har EU overlatt til de enkelte medlemslandene å håndheve dette. De nasjonale normene er ytterst forskjellige i Europa og foreløpig har EU vegret seg for å innføre en felles standard. Spesielt Danmark, men også Sverige er mer liberale enn Norge på disse områdene, sier mannen fra medieforvaltningen som innrømmer at Internett er og vil være et problem for norske myndigheter å kontrollere i fremtiden.

- Når det gjelder høykvalitets Internett, blir ikke det så lett å stoppe, sier Winsvold.

Reklame

Dette er klærne kjendisene bruker i 71 grader nord