TJUVHOLMEN (NA24): - Ingen vekst i økonomien vil få aksjemarkedet til å synke, sier Sven Lidén og viser til at nedgangen vil bli synlig i løpet av første halvår i 2010.

NA24 – din næringslivsavis

Han jobber i MAN Investments som er et av verdens største hedgefondforvaltere. De er i Norge for å presentere seg for pressen. MAN Investments har 44 milliarder dollar eller rundt 245 milliarder kroner under forvaltning og har 1.500 ansatte over store deler av verden. Selskapet er notert på børsen i London og inngår i den britiske indeksen FTSE 100. Med en markedsverdi på 9,1 milliarder dollar er det ifølge Lidén det 46. største selskapet i England.

Det negative markedssynet skyldes tilstanden i den økonomiske utviklingen, og ikke minst hvor dyre tiltakspakkene er blitt.

Gjelden eser ut
Hos MAN Investments er de opptatt av at gjelden i verden stadig større. Finanskrisen har ikke ført til at gjeldsbelastningen er blitt redusert. Den er bare blitt forflyttet. Selv om husholdningene i USA, Europa og deler av Asia har redusert gjelden sin under krisen har gjeldstrykket blitt flyttet over på myndighetene.

Tiltakspakkene for å motvirke langvarige skader etter finanskrisen har sørget for at myndighetene i USA, Europa og Asia har blitt nødt til å ta opp gjeld. Statsgjelden kan ikke fortsette å vokse uten at det får innvirkninger på markedene og økonomien. Nå tiltakene i tiden fremover stanses og skal reverseres kan det gå ut over veksten i verdensøkonomien. Det vil gjøre det mindre interessant å investere i aksjemarkedet.

Når det ikke er noen vekst i økonomiene vil få aksjemarkedet til å synke. Akkurat når kan de ikke si, men MAN forventer en tilbakegang i løpet av første halvår.

Hedgefondforvalterne er ikke veldig positiv til de generelle utsiktene til neste år og forventer meget høy volatilitet.

Faren ligger i veksten
- Den likviditetsdrevne oppturen vil nok fortsette litt til, men det er stor overkapasitet i industrien som bekymrer, sier Sven Lidén i fondet til NA24.

Lidén mener den største overhengende faren for videre vekst ligger i USA.

- Den største smerten kan komme ved en kollaps i dollaren med en korrigering på ti prosent, sier han.

Han forteller at overkapasiteten i stålindustrien i verden, er like stor som all produksjon av stål i Europa.

- Dette er en stor utfordring som vi tar inn over oss i fondet, sier han.

I MAN tror de heller ikke på noen ny opptur for oljeprisen. Det økonomiske bildet i verden vil etter hvert tvinge prisen nedover. Lidén forteller at hedgefondforvalterne ser at oljeprisen vil synke til 60–65 dollar per fat i tiden fremover.

Tror på større interesse
Hedgefondene slapp i likhet med hele kapitalmarkedet ikke unna finanskrisen. I enkelte tilfeller ble noen utsatte hedgefond den store taperen og gikk under. Likevel kan finanskrisen spille en viktig rolle for hedgefondene i tiden fremover. Sven Lidén tror at det går mot en ny vår for bransjen. Årsaken er at investorene i fremtiden vil styre unna volatilitet.

Selv om han ser fare for nedgang i aksjemarkedet, og trekker frem at det er lite som lokker i andre markeder så er han dertil optimistisk til hedgefond. Trenden taler for at flere vil åpne øynene for hedgefond. I tillegg har bransjen endret seg og de merker at det er mer penger på vei inn i fondene.

Linden har tro på at hedgefond i tiden fremover vil blir mer benyttet i forbindelse med investeringer. Målet er at hedgefond skal bli en foretrukket investering på bekostning av andre aksjefond. Frykten for store svingninger sammen med hedgefondene har slått aksjemarkedet og andre investeringer de siste ti årene vil spille en viktig rolle. Hovedtesen er at hedgefond blir langt mer attraktivt jo eldre befolkningen blir. Det ser man allerede i Japan, som er det største markedet for MAN Investments.

MAN er i Norge først og fremst for å finne institusjonelle investorer. For privatmarkedet venter de å finne en partner som kan formidle. Det er norske pensjonskasser og livselskaper som de ønsker som kunder.