Gå til sidens hovedinnhold

Tomta kan koste dem dyrt

80 hytteeiere vil snart få et tilbud de kanskje ikke har råd til.

I løpet av høsten vil 80 hytteeiere på øyene i Indre Oslofjord få tilbud fra Statsbygg om å kjøpe tomta.

SELGE HYTTA? Finn megler

Prisen kan imidlertid vise seg å bli i drøyeste laget for mange som har hytter på Lindøya, Nakholmen og Bleikøya. De siste årene har hyttene bllitt solgt til priser mellom to og fire fire millioner kroner.

Innløsingssummen vil bli fastsatt til 40 prosent av omsetningsverdi, opplyser kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg til Nettavisen.

Verdifulle tomter
Tomtene tillegges mesteparten av verdien.

«Hyttene på øyene er i all hovedsak små og av en enkel karakter. Vi anser derfor at en betydelig del av verdien ligger i tomten, og ikke hyttene», heter det i skrivet til hytteeierne.

Da fristen for å søke om å innløse festetomta gikk ut første januar 2010, var det mange som ikke hadde fått med seg dette tilbudet. Flere krevde å få kjøpe tomta selv om fristen var gått ut. Totalt var det 200 som krevde å få kjøpe tomta.

- Det er kun de 80 som søkte innen fristen som har fått mulighet til å innløse. Vi har ikke anledning til å overprøve tomtefesteloven på dette punktet, sier Njaa Rygh.

Fire hytteeiere klagde saken inn for Fylkesmannen, men fikk avslag. Ifølge Njaa Rygh vil neste mulighet til å innløse være først om 10 år.

Etter 30 år
Totalt er det cirka 600 hytter på de tre øyene, som ligger så og si i Oslos havnebasseng. Hyttene ble bygget for 80-90 år siden. De fleste av dagens festekontrakter løper i 40 år, fra 1981 til 2021. Etter 30 skal det gis anledning til å innløse tomtene.

I løpet av høsten vil de 80 hytteeierne som ville innløse få et konkret tilbud fra Statsbygg. Utgangspunktet vil være 40 prosent av markedsverdien. Men hver enkelt eiendom vil bli vurdert av takstmenn, og det blir korrigert for verdiforskjeller som skyldes ulik beliggenhet.

LES SKRIVET TIL HYTTEEIERNE HER

Innløsningsprisen kan fort komme opp i 750.000 - 1.000.000 kroner. De seneste åra har hyttene steget kraftig i verdi. Tre-fire millioner kroner er stivt for en fritidsbolig på bare 25-40 kvadratmeter, der standarden er svært enkel.

Flere har vært bekymret for generasjonsskiftet på øyene - at vanlige oslofamilier selger ut til finansfolk og andre med mye penger. Det har nemlig vært vanskelig å låne penger på eiendommene på grunn av festekontraktene. Arvinger har hatt problemer med å kjøpe ut søsken.

Låneproblem
Dette vil endre seg når hytteeierne får kjøpe tomta, og det blir mulig å låne med sikkerhet i eiendommen.

De som ikke innløser hyttetomta si, kan se frem til økte festeavgifter.

- Avgiften er oppregulert, men fra et meget lavt nivå, sier Rygh.

Avgiftene vil øke fra 2000-4000 kroner i året, til 4000-6000 kroner.

Planer på gang
For tiden pågår et omfattende arbeid med ny reguleringsplan for Lindøya, Bleikøya og Nakholmen. Flere forslag er lansert, hvorav det ene innebærer flytting av mer enn 20 hytter for å gjøre strandlinja mer tilgjengelig for almenheten. Den politiske behandlingen er nå utsatt i påvente av at Byantikvaren skal utarbeide et eget forslag.

Den ligger for tiden fire hytter til salgs på Lindøya. Prisene varierer fra 2,3 millioner til 3,75 millioner. På Nakholmen er det tre hytter til salgs. Prisene her varierer mellom 2,35 millioner og 3,4 millioner. På Bleikøya er for øyeblikket ingen hytter til salgs.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:
Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

Kommentarer til denne saken