Tyskland og Frankrike er torsdag blitt enige om en hjelpepakke for gjeldstyngede Hellas, melder Dow Jones Newswires, som siterer en anonym tysk regjeringskilde.

Planen vil omfatte både bilateral hjelp og bistand fra Det internasjonale pengefondet IMF.

BBC melder at pakken er på 23 milliarder euro.

Krevde avklaring
EU-landene er nå samlet til et toppmøte, og Hellas sa i forrige uke at det måtte komme en avklaring av eventuell europeisk hjelp i løpet av dette møtet.

Det har vært en rekke lekkasjer om mulige planer og løsninger de siste månedene, uten at noe konkret er kommet på bordet.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Nicolas Sarkozy har hatt samtaler i forkant av selve møtet, opplyser Dow Jones.

Sarkozy har tidligere gått mot IMF-innblanding i krisen, mens Merkel er under press fra tyskere som er svært skeptiske til å gå inn for å hjelpe Hellas. Hun vil derfor at også IMF skal spille en rolle.

Gjeldsoffer
Hellas har et underskudd på statsbudsjettet på 13 prosent av BNP og statsgjelden har passert 100 prosent av BNP. Landet har mistet tiltro blant internasjonale investorer blant annet fordi regnskapstriks er brukt for å skjule gjeldens størrelse.

Landet må fornye store lån i månedene som kommer, og dette blir veldig dyrt med mindre noen med dype lommer, som Tyskland eller IMF, stiller med en form for garanti.

Renten på greske statsobligasjoner har den siste tiden ligget på over 6 prosent, rundt regnet dobbelt så høyt som for tyske obligasjoner. Det gjør det veldig vanskelig for Hellas å håndtere den store gjelden.

Eurosamarbeidet gjør også at det ikke er mulig for Hellas å devaluere sin valuta for å gjøre gjelden lettere å bære.

Harde kutt
For tre uker siden annonserte Hellas en innstrammingsplan for å gjenopprette tilliten til landets finanser. Den nye planen tar sikte på å redusere landets budsjettunderskudd med 4,8 milliarder euro, eller rundt 2 prosent av BNP. Det skal skje gjennom utgiftskutt og skatteøkninger, og dette kommer i tillegg til en allerede annonsert innstramming på 4,5 prosent av BNP.

Innstrammingene har resultert i massive protester og streiker i landet.

Bekymring
Den siste tiden har finansmarkedene blitt stadig mer bekymret over effekten av det store budsjettunderskuddene i mange land. Disse underskuddene er en bevisst politikk for å motvirke den økonomiske nedturen de siste par årene, men i mange land kommer dette på toppen av allerede tung statsgjeld.

Det har blitt spesielt fokusert på Hellas, som ikke bare har høy gjeld og store underskud, men som også har brukt kreative finansinstrumenter for å forsøke å sminke situasjonen. Dette har ødelagt tilliten til statsfinansene.

Andre land som er høyt på bekymringslisten er Spania, Portugal, Irland og Italia, men situasjoner er også bekymringsfull i Storbritannia, og er i ferd med å bli det i USA.