Gå til sidens hovedinnhold

Hellas dårligst i verden

Landet er nedgradert - igjen.

Mandag nedgraderte Standard & Poor's Hellas langsiktige kredittvurdering til CCC, fra B, og med negative utsikter. Hellas er dermed det svakest ratede landet som S&P har rangert. Landet er lavere gradert enn land som Ecuador, Jamacia og Pakistan.

- S&Ps rating er dermed ett hakk lavere enn Moody's gradering. Ifølge S&P vil enhver restrukturering av gjeld som innebærer gunstigere betingelser enn det som følge gjelden i dag, være å oppfatte som mislighold. Ifølge S&P er det stadig mer sannsynlig at Hellas vil misligholde gjelden, skriver DnB i dagen morgenrapport.

S&P tror at det er mer sannsynlig at Hellas misligholder lånet sitt på en eller annen måte.

Renten i taket
Renten på greske statspapirer ble umiddelbart sendt opp, og ny uro spredte seg i et allerede nervøst aksjemarked.

10-årsrenten var oppe i 17 prosent for andre gang i år. Dermed blir det enda dyrere for den greske staten å få balanse i det hardt rammede statsbudsjettet til landet. Samtidig steg renten på portugisiske og irske statsobligasjoner til nivåer rundt 11 prosent.

Merkel vil ha med de private
I et brev fra den den tyske statsministeren Angela Merkel og hennes finansminister Wolfgang Schaeuble kommer det frem at en restrukturering av Hellas' gjeld, må ha med private aktører. Merkel og hennes regjering mener at private investorer må ta sin del av kaken, ved mislighold av greske lån.

Tyskernes forslag er at dette kan gjøres ved at innløsningen av gjeldsforpliktelsene med ytterligere syv år. Dermed kan Hellas utsette innbetalingen sin til landet har fått orden på økonomien.

- På europeisk side er det fortsatt spenning om hvorvidt en avtale om ny hjelp til Hellas kan komme på plass innen finansministermøtet 20. juni og toppmøtet 28. juni. Mens tyske politikere insisterer på at private obligasjonseiere må bidra, insisterer ESB (Den europeiske sentralbanken red. anm.) på at dette i så fall må være frivillig. Spenningen knytter seg ikke minst til om det i så fall kan være mulig å unngå å utløse en ”credit event”, som i så fall ville utløse krav mot ulike utstedere av CDS-er. En slik situasjon ville kunne være like uoversiktlig som den som oppstod i kjølvannet av Lehman-konkursen. Et annet spørsmål er om ESB kan fortsette å godta greske statspapirer som sikkerhet for likviditetslån. Imidlertid har ESB antydet at greske banker eventuelt kan stille andre typer aktiva som sikkerhet, skriver Handelsbanken i sin morgen rapport tirsdag.

Kommentarer til denne saken