SEND INN DINE SPØRSMÅL NEDERST I SAKEN.

I november 2009 kjøpte Stig Rennestraum og samboeren en leilighet i Dynekilgata på Torshov i Oslo. Det viste seg at det var store feil på badegulvet.

En stor sprekk gikk tvers over rommet, og de ble klar over at avløpet var det høyeste punktet på gulvet. Rennestraum krevde prisavaslag.

De tidligere eierne hadde utført arbeid selv på badet uten å opplyse om dette. Gjør du dette, kan det bli dyr, ifølge boligekspertene i Help Forsikring. Les mer om dette nedenfor.

Dokumentasjon kreves
En leser spør om han kan havne i saksa dersom han som ufaglært har lagt varmekabler på badet selv, og selv om arbeidet er perfekt utført og fungerer greit:

Help-advokat Dag Are Børresen svarer:

- Den type elektriske arbeider du beskriver, er forbeholdt autoriserte fagfolk. Det skal foreligge samsvarserklæring og sluttdokumentasjon for alle elektriske installasjoner utført etter 1999, skriver han.

- Kan bli dyrt
verste fall kan du risikere at arbeidene må gjøres om igjen av fagfolk, selv om alt fungerer perfekt. Det er også vanskelig å få en autorisert fagmann til å gå god for arbedier du har gjort selv - ganske enkelt fordi de er redde for å komme i klemma selv.

Rørleggerarbeid, elektriske installasjoner og arbeid på våtrom bør alltid gjøres av en fagmann. Har du gjort det selv, må du opplyse om det. Enklere arbeider som tapetsering og maling kan du gjøre selv uten å opplyse om det.

LES FLERE SPØRSMÅL OG SVAR NEDERST I SAKEN

I Rennestraums tilfelle var det ikke opplyst om egeninnsats:

- Da takstmanenn kom og undersøkte, viste deg seg at gulvet slett ikke var lagt som det skulle. Det er jo noe galt når sluket ligger på det høyeste punktet på badegulvet, sier Rennestraum til Nettavisen.

SELGE HUSET? Finn megler

Det viste seg at de som hadde lagt badegulvet slett ikke hadde fulgt læreboka.

En inspeksjon av sluket under dusjkabinettet var nok til å se at membranen - som skal hindre fuktgjennomtrengning - ikke var lagt som den skulle. Dermed kunne fukt trenge inn fra sluket til de ulike lagene under flisene.

Etter at to takstmenn hadde sett på saken, ble det klart at det vllle koste nærmere 100.000 kroner å utbedre gulvet.

Help Forsikring tok saken, og det ble fremmet et krav på 95.000 kroner.

Tidligere eier
Nå viste deg seg at det var en tidligere eier av leiligheten som hadde pusset opp badet. Denne informasjonen om egeninnsats var brakt videre til neste eier - altså de som solgte til Rennestraum - men disse hadde unnlatt å fortelle det videre.

- Det er dessverre ikke uvanlig at opplysninger gitt ved forrige salg, som kjøper klart burde ha fått, utelates når boligen selges videre. Dette kan være rene forglemmelser, eller skyldes uærlighet, sier advokat dag Are Børresen i Help Forsikring til Nettavisen.

- Konsekvensen blir ofte at boligen har mangel etter avhendingsloven. Forutsetningen er imidlertid at opplysningssvikten har innvirket på avtalen som er inngått, sier han.

Full uttelling
Gjennom et forlik med selgers eierforsikringsselskap fikk Rennestraum og samboeren full uttelling - 95.000 kroner i erstatning.

Når Help lyktes så godt i denne saken, så var det fordi det var åpenbart at Rennestraum og samboeren skulle hatt informasjon om at badet var pusset opp av eieren selv.

Nå kan det tenkes at baderomsproblemene ikke er helt over for samboerparet. Ved gjennomgangen av badet ble det også oppdaget sprekker i fliser på vegg, og en «bul» i taket.

Flere krav?
Dette har Rennestraum ennå ikke rukket å se nærmere på.

- Vi skal ha barn, og vi leter etter en skikkelig håndtverker som kan gjøre jobben på badet, sier han.

I forliket som ble inngått, er det imidlertid åpnet for at Rennestraum kan fremme ytterligere krav dersom det viser seg at det er flere mangler ved badet.

Nettavisen har tidligere skrevet om Help Forsikrings boligkjøperforsikring i forbindelse med nettmøte. Dette er en forsikring man kan tegner når man skal kjøpe seg ny bolig, for å være sikret gratis advokathjelp dersom man skulle oppdage feil eller mangler ved boligen. Man sikrer seg da at man har ressurser til å møte motparten - husselger – som gjerne har tegnet en såkalt eierskifteforsikring.

Help Forsikring er en kommersiell aktør. Nettavisen samarbeider med Help Forsikring ved at firmaets stiller juridisk ekspertise til rådighet for våre lesere i forbindelse med nettmøter på vår boligseksjon.

Disclaimer:
Det tas forbehold om at omstendigheter knyttet til enkeltsaker kan legge føringer på det enkelte saksforhold som advokaten ikke kjenner til. Rådene fra Nettavisens ekspertpanel er gitt på generelt grunnlag, og/eller basert på de opplysninger som fremkommer av lesernes spørsmål. Advokatene kan ikke holdes ansvarlig for de rådene som gis.