(SIDE2:) Professor Paul Keim jobber med å overvåke mulig biologisk terrorisme. Han forteller Daily Mail at det trolig vil lekke informasjon om hemmelige eksperimenter med menneskeskapt fugleinfluensa som tar livet av over halvparten av personene som blir smittet - kanskje allerede i løpet av våren.

Må forberede oss
Keim mener at myndighetene verden over må forberede seg på et nytt utbrudd av en dødelig pandemi. Og at denne gangen vil det bli et mer fatalt utfall enn sist verden ble rammet av fugleinfluensapandemi.

Grunnen til at ikke flere døde sist, var fordi viruset ikke smittet så lett fra fugler til mennesker, skriver avisen.

Det nye, menneskeskapte viruset skal imidlertid være langt mer smittsomt, og derfor desto farligere for mennesker.

Ikke gode nok medisiner
Keim er bekymret for hva som vil skje hvis vi rammes av en ny pandemi.

- Selv om vi oppdager det tidlig, tror jeg ikke vi har nok vaksiner. Vaksinene er ikke gode nok, og medisinene er ikke gode nok for å hindre dette fra å utvikle seg og bli en pandemi, sier han.

Nødvendig forskning
I forskningsmiljøet er det allerede kjent at det eksperimenteres med dødelige virus. Det muterte viruset Keim omtaler skal være laget ved Erasmus Medical Centre i Rotterdam, Nederland.

Mange - som Keim - frykter at viruset skal komme ut fra laboratoriene, for eksempel via terrorister.

Forskerne forsvarer eksperimenteringen med at det er nødvendig for å utvikle nye medisiner.