(SIDE2:) Sorg er en vanskelig utfordring for pasienter med spiseforstyrrelser.

Følg Side2 på Facebook - klikk her!

- Man skulle kanskje tro at livet bare blir bedre og bedre når man nærmer seg å bli helt frisk fra en spiseforstyrrelse, men prosessen er vanskelig og utfordringene mange, sier førsteamanuensis Gunn Pettersen ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT.

Pettersen har i en fersk studie intervjuet kvinner i siste tilfriskningsfase fra spiseforstyrrelser og skrevet artikkelen «Eating disorders: Challenges in the later phases of the recovery process» sammen med kollegaer fra Tromsø og Oslo, skriver forskning.no.

Tapte drømmer
Studien peker på sorg som en viktig utfordring for denne pasientgruppen i de senere faser av tilfriskningsprosessen.

- Det dreier seg gjerne om sorg over «det tapte liv» og forståelsen av konsekvensene spiseforstyrrelsen har hatt på livene deres. Mange føler med rette at de har kastet bort viktige år hvor de har vært så opptatte av sykdommen at de har undertrykt behov og føler at de har tapt muligheter og drømmer, sier Førsteamanuensis Gunn Pettersen.

Hun mener at denne sorgen er en viktig utfordring for kvinner med spiseforstyrrelser. I enden av prosessen har de kommet til at de selv må gjøre det harde forsoningsarbeidet, til tross for at de har gått i terapi og hatt venner og familie som har støttet og hjulpet dem.

Mer fra Side2.no: Sjekk forsiden nå

Flere av kvinnene uttrykker også sorg i forhold til nære relasjoner som foreldre, venner og bekjente.

- Mange føler skyld og skam over å ha løyet og skjult problemene sine selv for den nærmeste familien, og etter å ha levd et dobbeltliv i årevis føler de at det blir vanskelig å skuffe dem ved nå å fortelle sannheten, sier Pettersen.

Enig
Øyvind Rø er spesialist i psykiatri og forskningsleder ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP) på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Han kjenner seg godt igjen i funnene fra studien.

- Ja, spontant vil jeg si at dette stemmer med den kliniske erfaringen jeg har fra feltet. Det er nok ikke slik at alt bare blir enkelt og bra når man kommer ut av en spiseforstyrrelse, og det er viktig å få formidlet et mer realistisk bilde av det å være frisk. Heller ikke for folk som ikke har hatt spiseforstyrrelser er livet uten utfordringer, sier han.

Spesialisten sier også at disse utfordringene er undervurderte i dagens samfunn.

- I dag vet vi dessuten lite om hva slags behandling man skal gi denne gruppen, for ingen har, så vidt jeg vet, sett på dette. Samtidig vil det være klokt å ta dette på alvor med hensyn til den store tilbakefallsprosenten. Trolig har både pasienter og behandlere fokusert for lite på dette, så studien er derfor et verdifullt bidrag, avslutter Øyvind Rø.