Gå til sidens hovedinnhold

Kjærlighet er bra for helsen

Nære relasjoner demper stress, motvirker høyt blodtrykk og gir færre forkjølelser.

(SIDE2): I en biologisk sammenheng er mennesket helt unikt med tanke på vårt rikt utviklede følelsesliv: Følelsene våre danner den virkeligheten som vi opplever; de «er» oss. Kjærlighet og helse henger derfor sammen på flere områder. Følelser knyttet til kjærlighet har en helsegevinst, men det er ikke snakk om den intense berg-og-dalbane-forelskelsen i starten av et forhold.

Denne artikkelen er levert av Helsenett.no

Ifølge en ekspert på menneskelige relasjoner, professor Harry Reis ved Department of Clinical & Social Psychology ved University of Rochester, kan forelskelse ligne på andre typer stress.

Helsegevinsten forutsetter en roligere, mer stabil og langvarig form for kjærlighet. Forskning på temaet har konsentrert seg om ekteskap, men andre nære forhold over tid, som en partner, venn eller forelder, forventes å ha samme effekt.

Les flere temasaker fra Helsenett.no:
Hormonstatus og astma
Viktig nytt om diabetes
5 tips til skilte foreldre

Å fly med barn
Ta vare på kvinnehjertet!

- Nøkkelen er å føle seg knyttet til andre mennesker, å føle seg respektert og satt pris på, og å føle en tilhørighet, sier Reis til Webmd.com.

Reis er forfatter av boken ”Encyclopedia of Human Relationships” som publiseres senere i år. Han kan liste opp 10 helsegrunner som tilsier at vi bør ta vare på nære forhold.

1. Færre legebesøk – Forsking viser at gifte har færre legebesøk og er i gjennomsnitt innlagt i kortere tid enn enslige når de er på sykehus. En teori er at personer som er i gode forhold tar bedre vare på seg selv og i tillegg blir fulgt opp og oppmuntret av sin bedre halvdel. 2. Mindre forekomst av depresjon og rusmisbruk – Å gifte seg, og forbli gift, reduserer risikoen for depresjon for både kvinner og menn. For unge voksne spesielt, har ekteskap dessuten vist seg å redusere høyt forbruk av alkohol og andre rusmidler.

3. Lavere blodtrykk – Et lykkelig ekteskap er bra for blodtrykket ditt. Et forsøk viste at lykkelig gifte i gjennomsnitt hadde lavest blodtrykk. Deretter kom de single, og på en sisteplass, med høyest blodtrykk, kom gifte som mistrivdes i ekteskapet sitt.

- Det er kvaliteten på ekteskapet som teller, ikke det å være gift i seg selv, understreker Reis, og peker på at nettopp derfor kan andre i nære forhold få samme gode effekt.

4. Mindre angst – Når det gjelder angst, er et stabilt og kjærlig forhold suverent bedre enn fersk forelskelse. Det viste et forsøk med sammenligning av hjerneaktiviteten hos nyforelskede par og par i sterke, langvarige forhold.

5. Bedre naturlig smertekontroll – Samme undersøkelse viste at parene i de sterke, langvarige forholdene hadde mer aktivitet i hjerneområdene som kontrollerer smerte. En annen studie viser at gifte var mindre plaget av hodepine og ryggsmerter.

6. Bedre stresshåndtering– Om man føler at man mottar sosial støtte fra andre, takler de fleste bedre stress. Med støtte fra en partner kan det være enklere å håndtere stressituasjoner generelt, eller større kriser som for eksempel å miste jobben.

7. Færre forkjølelser – Immunsystemet svekkes av stress, angst og depresjon. Mennesker som tenker positivt og omgir seg med positive følelser, har noe redusert sykdomsrisiko.

8. Raskere heling av sår – Forskere ved Ohio State University Medical Center fant ut at lett sårheling gikk nesten dobbelt så raskt hos ektefeller som oppførte seg kjærlig mot hverandre, enn hos de som viste mye fiendtlighet.

9. Lengre levetid – Mange undersøkelser viser at gifte i gjennomsnitt lever lengre. Det kan ha sammenheng med at gifte har bedre økonomi, har mer praktisk og følelsesmessig støtte i hverdagen og oftere har barn som kan ta seg av dem når de blir gamle.

10. Et lykkeligere liv – Forskningen er ennå mangelfull på dette området, men en studie i Journal of Family Psychology viser at lykke avhenger mer av kvaliteten på familierelasjonene enn av inntekt.

Nære forhold viktigst, ikke selve ekteskapet

For de som ergrer seg over glorifiseringen av ekteskapet, er det grunn til å minne om Reis´ presisering:

Det er å føle at man betyr noe for andre, uansett type forhold, som er viktig for helsen vår.

Nøkkelen er å både kunne støtte hverandre i vanskelige perioder, og å være raus nok til å feire mannen eller kona når han eller hun opplever suksess.

Andre forutsetninger for kjærlighet er at man søker behandling for angst og depresjon når man opplever det, prioriterer god kommunikasjon og håndterer konflikter på en måte som ikke virker krenkende og ødeleggende.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken