Gå til sidens hovedinnhold

Her blir 98 prosent av jenter omskåret. Nå sier norske somaliere STOPP

Overraskende og gledelig, mener forsker.

AHUS: Somalia er det landet i verden hvor flest kvinner kjønnslemlestes. Så mange som 98 prosent av jenter blir omskåret i en eller annen form.

Men fersk norsk forskning viser at norske kampanjer mot kjønnslemlestelse har hatt overraskende god effekt.

I en kvantitativ forskningsrapport som ble presentert for ett år siden, viser at 70 prosent av somaliere i Oslo er mot. Blant de 30 prosent som er for, har flertallet bodd i Norge i mindre enn fire år.

Les også: - Innvandrere må snakke norsk hjemme

Blir sett på som et offer
Nylig ble undersøkelsen fulgt opp med dybdeintervjuer av unge somaliere i Oslo. Denne viser at et solid flertall sier nei til kjønnslemlestelse.

- Det de sier er at det i Somalia blir sett på som status å omskjære jenter. Om man ikke gjør det risikerer man å bli utstøtt og har små muligheter til å bli gift. Men i Norge blir de sett på som et offer om de blir omskåret, sier forskjer Abdi Ali Gele.

Han er selv fra Somalia og disputerte ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, for ett år siden, etter å har forsket på holdningene til omskjæring av kvinner i to distrikter i Somalia og Oslo. Forskjellene er markante.

Les også: - Den største feilen min mor gjorde, var å ikke lære meg norsk

- Integrering i praksis
For mens hele 85 prosent i Somalia sier at de har tenkt til å omskjære døtrene sine, sier bare 18 prosent det samme i Norge.

- Det har vært en stor endring, og det viser at det er bra for somaliere å være i Norge. Dette er integrering i praksis, sier Gele.

Resultatene av hans siste forskning ble presentert på en konferanse på Akershus Universitetssykehus torsdag, i forbindelse med den internasjonale migrasjonsdagen.

Her fortalte Gele at storsamfunnet er av avgjørende betydning for hvordan man tenker rundt kjønnslemlestelse. Han viste til tall der somaliere som bor i områder hvor det ikke er normalt å omskjære jenter, heller ikke praktiserer tradisjonen.

- Norge er et samfunn hvor barn og unge blir lyttet til. Det betyr at både barn og kvinners rolle blir styrket. De kan bestemme sin egen skjebne, sier Gele.

Les også: - Det er nesten umulig å integreres i Norge

- Veldig gledelig
Tirsdag denne uka skrev dittOslo.no om en fersk rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som viser at 9 av 10 nordmenn mener at innvandrerne selv må ta hovedansvar for å la seg integrere.

I Geles forskning, viser imidlertid resultatene at en viktig del av integreringen dreier seg om holdninger i storsamfunnet - og målrettet informasjon.

Flere forskningsmiljøer, blant annet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, har laget kampanjer rettet mot kvinner i faresonen for å bli omskåret, der det blant annet informeres om helseproblemer knyttet til omskjæring.

I tillegg informeres det om myter og tradisjoner rundt omskjæring.

I Geles forskning viser han til at kampanjen har hatt en effekt. I flere av dybdeintervjuene han har gjort viser unge somaliere til at omskjæring ikke handler om religion, men tvert i mot tradisjon.

- Mange forandrer syn når de kommer til Norge, og det betyr at integreringen fungerer. Unge kvinner lever her i et samfunn hvor de føler at rettighetene deres er styrket, sier Gele, som mener funnene er overraskende - og gledelige.

- Veldig gledelige, smiler han.

Les også: «Dårlig integrering er innvandrernes egen skyld»

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken