E6 langs Mjøsa er hovedfartsåren for både tungtrafikk rundt i landet, og ikke minst fjellfrelste nordmenn på helge- og påsketurer.

Alle som har kjørt strekningen nord for Minnesund det siste året har lagt merke til at det i området foregår et enormt utbyggingsprosjekt, der en bygger ut ny firefelts motorvei, samtidig med dobbeltsporet jernbane. Den knapt 22 kilometer lange strekningen ble påbegynt våren i fjor, og er planlagt ferdigstilt når vi nærmer oss juletider 2014, og har en total kostnadsramme på 10,1 milliarder kroner.

Men før det kan bli bedre på den tungt trafikkerte strekningen, må det bli verre.

Unntakstilstand

Langs strekningen, som i utgangspunktet hadde 80 km/t fartsgrense, er det i anleggsperioden bygget et stort antall rundkjøringer. Hastigheten er nedsatt, kjørefeltene innsnevret og andel tungtransport er skyhøy.

På toppen av dette stenges veien mange ganger om dagen på grunn av sprengningsarbeid, noe som gjør at køen spesielt i helgene blir svært lange.

- Utbyggingen av E6 er en utvidelse av eksisterende veg. Det innebærer at E6-trafikken går gjennom anleggsområdet i hele byggeperioden, sier kommunikasjonsansvarlig Einar Søberg i Statens vegvesen.

Når prosjektet er ferdig om to år, har en svingete og trafikkfarlig E6 blitt utvidet til en firefelts motorvei.

- Vi er rundt 1500 mennesker som jobber med prosjektet, men vi antar vi vil komme opp på rundt 2000 når vi har mest produksjon, sier han.

Tusenvis av sprengninger

Det er de enorme mengdene sprengningsarbeid som medfører størst utfordringer for trafikkavviklingen på strekningen.

- I forhold til sprenging skal det sprenges circa 9000 salver totalt. Disse salvene skal sprenge ut omtrent 5,2 millioner kubikkmeter fast berg. Om vi laster dette opp på biler så blir det en kolonne på omtrent 600 mil!

- For å sprenge salvene, trenger vi 3600 tonn sprengstoff som igjen blir circa 400 lastebillass med sprengstoff. Dette blir igjen en kolonne på 40 km med sprengstoff, påpeker Søberg.

Veien blir stengt i opp til 20 og 30 minutter av gangen, avhengig av tid på døgnet, når det er sprengningsarbeider. Det er forøvrig ikke 3G-dekning for de som vil surfe litt på mobilen mens de venter.

- Sprenningstidpunkter blir oversendt veitrafikksentralen, P4 og NRK som kunngjør tidspunktene på radio og på nett. Dette for at trafikanter kan planlegge sin kjøretur og for at de skal kunne få opplyst hvorfor de må stoppe på E6.

Trangt om den lille plassen

Konsekvensene av dette er at det spesielt i høytrafikkperioder, som i helgeutfarten til fjellet og ikke minst påskeutfarten, blir trangt om plassen.

- I påsken vil det blant annet være nedsatt hastighet på anleggsområdet, men det er vel grunn til å tro at trafikken i år som tidligere år vil bli dirigert over til andre veier i hjemfarten i påsken. I tillegg til konsekvenser for E6, er lokalveien stengt mellom Mostue og Kleverud på Hedmarkssiden av fylkesgrensen, påpeker han.

Dermed er det grunn til å tro at riksvei 4 på andre siden av Mjøsa må ta en solid dose av årets påsketrafikk.

Vil være veiarbeid i lang tid fremover

Ifølge Vegvesenet er man så langt i rute med utbyggingen av den nye strekningen. Dermed ligger alt til rette for at veien åpner om knappe to års tid.

- I forhold til fremdriften er vi i rute. Det vil si at E6 vil åpne som firefelts veg med midtdeler langs Mjøsa før jul i 2014, dobbeltsporet Dovrebane høsten etter og de avbøtende tiltakene i 2016. Avbøtende tiltak er blant annet Mjøstråkk (gang- og sykkelvei), forteller Søberg.

Men E6 vil likevel være en byggeplass i betydelig lengre tid enn dette. Når denne strekningen er ferdig utbygget, vil man etter all sannsynlighet fortsette utbyggingen av firefelts vei videre gjennom Stange, Hamar og hele veien opp til Biri (Mjøsbrua). Dette ligger inne i dagens Nasjonal transportplan (NTP), og vil skje under forutsetning av mer bompenger på strekningen.

Dette er en strekning på til sammen 45 kilometer.

- Går ikke sakte

Det har tidligere vært massiv kritikk av veiutbyggingen i Norge, med at det rett og slett går for sakte og at det utlyses for små strekninger. Da Skanska gikk til frontalangrep på Vegvesenet for to år siden gjennom Nettavisen, var det nettopp utbyggingen av E6 nord for Gardermoen som sto i fokus.

- Slik Vegvesenet driver de nye prosjektene nå, så har vi for eksempel fått en del av et prosjekt på E6 mellom Gardermoen og Kolomoen. Der bygger vi 1500 meter motorvei, mens andre entreprenører bygger like lange strekninger. Når du stykker opp kontrakter på den måten der handler det om én ting: Pris på selve byggingen, sa kommunikasjonssjef Annett Aamodt i Skanska.

Les også: - Kaster bort pengene på veibyggingen

Skanska mente at oppstykkingen av prosjektene førte til høyere totalkostnader, lenger byggetider og masse ekstra tilleggskostnader.

Vegvesenet mener nå at utbyggingshastigheten er oppe i et svært bra tempo, og at utålmodige bilister ikke bør forvente at ting skal gå enda raskere.

- For de strekningene vi allerede har bygget, har vi bygget raskt sammenlignet med sammenlignbare prosjekter. Vi fortsetter i samme tempo for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Forutsetningen for å kunne bygge såpass fort, er at byggherren har nok penger tilgjengelig for å kunne betale entreprenøren og at entreprenøren har nok mannskaper.

Strekningen som nå bygges ut er litt spesiell i norsk sammenheng, fordi vei og bane bygges samtidig. Dette gjør at anleggsarbeidene blir mer omfattende og tidkrevende enn det ellers pleier å være.

- Langs Mjøsa er det bare en fordel at jernbanen og veien bygges ut samtidig fordi transportkorridoren er så trang som den er der. Dersom vi skulle bygge ut de to ferdselsårene hver for seg, ville vi fått to byggeperioder med ulemper både for trafikanter og beboere i området. Derfor er alle parter tjent med en felles byggeperiode for veg og jernbane.