Det er dyrt å la kaskoforsikringen ta verkstedregningen. Kostnaden utgjør minst 20.000 kroner for de aller fleste. Dermed taper man på å la forsikringen dekke riper i lakker og en bulket bakskjerm, viser Smarte Penger beregninger.

Prinsippet er ganske enkelt. Så lenge kostnaden av det fremtidige bonustapet er større enn reparasjonskostnaden, lønner det seg å betale selv. Kostnaden ved bonustapet bestemmes av hvor mye høyere prisen på bilforsikringen blir i årene fremover. Et bonusnedrykk gir deg nemlig forhøyet forsikringspremie i svært mange år.

Se tabell over bonusnedrykk lengre ned i artikkelen.

Det er ikke slik forsikringsselskapene regner, at du er ferdig med nedrykkskostnadene når du er tilbake på bonustrinnet før skaden. Det er feil. Uten skaden ville du jo vært langt forbi det bonustrinnet.

Faktisk er det først når du har klatret opp til øverste trinn på bonuspyramiden at du er ferdig med nedrykkskostnaden.

Underveis mens du bygger opp bonus for å komme deg tilbake, er det også en risiko for at du pådrar deg ny forsikringsskade og rykker ned enda en gang.

Et slik nedrykk koster enda mer enn det første fordi bonustapene svir mer jo lavere ned på bonusstigen man er. Denne kostnadsmessige dominoeffekten bør også tas hensyn til når kostnaden for et bonusnedrykk anslås.

Har du for eksempel 70 prosent bonus for femte året, koster det mellom 25.799 kroner og 50.560 kroner å la forsikringen dekke skaden.

Kalkulator: Beregn hva ditt bonustap koster.

Derfor koster det gjerne dobbelt så mye som bulken å bruke forsikringen

Tabellen under viser kostnaden ved å la forsikringen dekke skaden. Kostnadene er beregnet av Smarte Penger. Jo høyere opp du er på bonusstigen desto lavere er kostnaden ved bonusnedrykket. Men selv om du har karret deg høyt opp på bonusstigen, svir bonustapet likevel.

Vi har beregnet kostnaden for to utfall. Det er alltid en viss sannsynlighet for at du pådrar deg en dyr skade på nytt og rykker ned enda et trinn på bonusstigen. Effekten av dette viser vi i høyre kolonne. Den viser kostnaden ved ditt første bonusnedrykk, i tillegg til at du kolliderer på nytt etter fire år og lar forsikringsselskapet dekke denne skaden også.

Et bonusnedrykk fra et lavere trinn koster nemlig mer. Og du vil alltid ha en sannsynlighet for at du rykker ned på nytt. Hvor stor sannsynligheten er, varierer veldig. Men det er i alle fall ikke null, og heller ikke 100. Det eneste sikre er at din reelle kostnad for bonus tap ligger et sted mellom de to kolonnene.

Kostnaden ved bonusnedrykk
Bonus i dag Så mye rykker du ned ved skade Kostnad, dersom skadefri kjøring videre (kr)
Kostnad, dersom ny skade etter 4 år (kr)
0% 40% 71 880 141 250
10% 30% 51 138 134 311
20% 30% 46 440 123 944
30% 30% 41 770 113 650
40% 30% 36 968 69 104
50% 30% 32 136 59 216
60% 30% 27 080 48 741
70% 1. år 30% 21 661 46 442
70% 2. år 30% 22 659 47 440
70% 3. år 30% 23 720 48 501
70% 4. år 30% 24 781 49 562
70% 5. år 30% 25 779 50 560
75% 1-5. år 15% 14 088 38 869
75% 6. år 0% 5 000 19 088
Tabellen viser summen av bonustap og egenandelen, som utgjør kostnaden ved å la forsikringsselskapet dekke skaden. I beregningene har vi tatt utgangspunkt i en egenandel på 5.000 kroner og en bruttopremie før fratrekk for bonus på 18.000 (tilsvarer en innbetalt premie på 7.500 kr ved 75 % bonus).
Kilde: Smarte Penger

Absolutt laveste oppnåelig nedrykkskostnad er 5.000 kroner i våre beregninger. Det utgjør din egenandel (har du 4.000 eller 6.000 kr i egenandel, er det din lavest mulige kostnad). Men da du kjøre skadefritt i de fem årene det tar og komme seg tilbake til høyeste bonustrinn: «75 %, 6. år.

Pådrar du deg en forsikringsskade før de fem årene er gått blir din nedrykkostnad 19.088 pga dominoeffekten av en skade i perioden hvor du er på vei tilbake til gammelt bonusnivå.

Slik er bilforsikringen bygget opp

  • Ansvar (skader du påfører andre ting og mennesker. Denne er lovpålagt)
  • Delkasko (brann, tyveri, bilberging. Denne er frivillig. )
  • Kasko (Inkl. delkasko. I tillegg: skader på egen bil som du er skyld i. Denne er frivillig.)

Bonus er en rabatt man oppnår ved skadefri kjøring. Etter ett år uten å ta i bruk forsikringen rykker man opp et trinn på bonusstigen inntil man en dag når toppen på 75 prosent. Ved skade rykker man ned 30 prosent på bonusstigen.

LES OGSÅ: Bør du velge 75 % eller 80 % toppbonus?

Med lavere bonus, blir forsikringen dyrere i mange år fremover, helt til man når toppen av bonusstigen. Jo lavere bonus, desto lengre tid tar det å nå øverste trinnet og desto lengre vil man måtte betale for bonusnedrykket.

Første gang man tegner en bilforsikring får man en startbonus på 20 prosent.

Det må regnes bonustap helt frem til du er på samme nivå som du var før. Du kan derfor dra med deg et bonustap i mange år fremover. Er du på så høy bonus som 75 prosent, vil dette tapet kunne være ned i null.

Bonusen regnes av bilforsikringens fulle pris. Hvis denne prisen er 20.000 kroner, vil den koste 10.000 kroner med 50 prosent bonus (egentlig regnes det ikke bonus på hele premien).

Bonustap henger også sammen med valg av egenandel. Det lønner seg å øke egenandelen på bilforsikringen opp til nivået for å skaffe seg rabatt, dette avhenger av bonusen din.

Les også:

Bilforsikring

Bonussystemet i bilforsikring

Egenandeler på bilforsikring

Kalkulator

Bilbonuskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusnedsettende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din.

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBED