Gå til sidens hovedinnhold

Her er de nye skatteforslagene

Skatteutvalget, som har vært ledet av tidligere finansminister Arne Skauge, overleverte i dag sine forslag til endringer i skattesystemet. Her kan du se hovedpunktene

Utvalget foreslår at 10 milliarder kroner i skattelette blant annet bør brukes til lavere skatt på arbeidsinntekter og halvering av formueskatten. Samtidig foreslår utvalget økt skatt på bolig og eiendom. Det foreslås også å erstatte delingsmodellen med en utbytteskatt med skjerming.Utvalget har hatt to alternative rammer for sitt arbeid: En provenynøytral modell og en modell der det gis 8 -10 milliarder kroner i netto skattelette. Utvalgets hovedforslag er innenfor rammen av 10 milliarder kroner i skattelette.Noen av hovedpunktene i forslaget er:- Skattesatsen på alminnelig inntekt (inkludert selskapsoverskudd) holdes fast på 28 prosent.- Formuesskatten foreslås avviklet på lang sikt og halvert på kort sikt, mens beskatning av bolig og eiendom økes.- Lavere skatt på arbeidsinntekter, blant annet ved å redusere toppskatten og fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften på høye lønnsinntekter.- Aksjeinntekter (utbytte og gevinster) utover risikofri avkastning beskattes som alminnelig inntekt.- Delingsmodellen for aktive eiere i aksjeselskaper foreslås opphevet.- Lavere skatt for de med lave lønnsinntekter, og enklere pensjonistbeskatning. Disse endringene gir en samlet skattelette på 6,2 milliarder kroner.- Regjeringen har gjennomført skattelettelser på til sammen 19 milliarder kroner. Vi vil fortsatt prioritere skatte- og avgiftslettelser. Det vil ligge til grunn når vi vurderer utvalgets forslag. Samtidig vil jeg vise til Sem-erklæringen og hva Regjeringen tidligere har slått fast om nedtrapping av fordelsbeskatningen på bolig, sier finansminister Per-Kristian Foss i en pressemelding.Dermed ser forslaget om økt boligskatt ut til å bli kvalt under fødselen.

Reklame

Dette er klærne kjendisene bruker i 71 grader nord