Gå til sidens hovedinnhold

Her er Ernas skjulte skattebombe

Nytt skattekutt kan ha boomerangeffekt.

Fredag la Solberg-regjeringen fram sitt første statsbudsjett.

I budsjettet tar de det store skrittet når det gjelder arveavgiften og ønsker å fjerne den i sin helhet.

Den rødgrønne regjeringen foreslo å heve bunnfradraget for arveavgiften fra 470.000 kroner til én million kroner. Den nye regjeringen går ett skritt lenger og følger opp formuleringen i Sundvolden-plattformen, hvor det slås fast at arveavgiften skal fjernes fullstendig.

- Se på dette umiddelbart
Analysesjef i NorCap, Lars Mikelsen, forteller at dette kan være en skjult skattebombe fra Solberg-regjeringen sin side.

- Dersom du har eiendom i næring med gevinst, eller store aksjeposter med gevinst og som du vurderer å overføre til neste generasjon, er det smart å se på dette umiddelbart, nåværende regler gjelder kun til og med 31.12.2013, sier Mikelsen til Nettavisen NA24.

Mikelsen setter opp noen eksempler:

En som har næringseiendom eller bygård som leies ut, til en verdi på 12 millioner kroner. Inngangsverdi to millioner kroner.

Dårligste alternativ:

Selger de så er det 10 millioner i gevinst, 4.816 millioner kroner i skatt (ved næringsbeskatning) og etter det gjenstår 7.184 millioner kroner, som de gir barna som betaler 718.400 kroner i avgift. Total skatte- og avgiftsbelastning er cirka 5,5 millioner.

Dagens regler:

Barna overtar eiendommen som gave til markedsverdi, betaler 1,2 millioner i avgift, selger eiendommen etter hvert og får null kroner i skatt = samlet belastning for familien på 1,2 millioner kroner.

2014 regler:

Barna overtar eiendommen uten avgift og overtar givers inngangsverdi og selger, gevinstskatt på 2,8 millioner kroner (eventuelt 4,8 millioner kroner hvis de faller inn under næringsbeskatning).

Fra eksemplene til Mikelsen kan man se at det lønner seg å la barna ta over eiendommen som gave i dag.

Folk flest får lette
Samtidig varslet også Solberg-regjeringen at de i større grad vil la det lønne seg å jobbe.

Regjeringen senker nemlig personbeskatningen ved å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt (en sats som har stått stille svært lenge) fra 28 til 27 prosent.

For en vanlig lønnsmottaker med inntekt på 500.000 betyr det i utgangspunktet en skattelette på 4159 kroner (forutsatt null endringer i personfradraget og minstefradraget). Alminnelig inntekt er den inntekten som kommer frem etter fradrag (personfradrag på 47.150 kroner, minstefradrag på 84.250 kroner (maksimalt minsteffradrag, rentefradrag, pendlerfradrag eventuelt andre fradrag.

Regjeringen foreslår å øke trygdeavgiftene med 0,4 prosentenhet. Det betyr at en god del av skatteletten på alminnelig inntekt spises opp. Men som ferske beregninger utført av smartepenger.no viser (se tabell under ) vil en lønnsmottaker med 500.000 kroner i lønn spare 1670 kroner i skatt sammenlignet med budsjettforslaget til den forrige regjeringen.

Regjeringen forklarer økningen i trygdeavgiften slik:

- Økningen må ses i sammenheng med reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt på 1 prosentenhet. Skattefradraget for pensjonister tilpasses de øvrige satsendringene slik at en minstepensjonist fortsatt ikke betaler skatt.

Så mye mer får du i skattelette sammenlignet med forrige regjering:


Regn ut nøyaktig hvor mye skattelette du får med Skatteberegningskalkulatoren til smartepenger.no

Slik gjør beregner du: Tast inn din inntekt øverst og legg inn dine fradrag (personfradraget og minstefradraget beregnes automatisk) klikk Beregn-knappen. Bla deg ned til tallet for din alminnelige inntekt og beregen én prosent av dette (det blir ditt økte skattefradrag som du kan takke Siv og Erna for).

Reklame

Stor oversikt: Årets sommersalg 2021

Kommentarer til denne saken