Gå til sidens hovedinnhold

Her er hele EØS-dommen

Elektrisk stemning på dagens slipp. Les hele rapporten her.

LITTERATURHUSET (NA24): Tirsdag formiddag ble en svært omfattende rapport om Norges forhold til EU og EØS lagt frem på Litteraturhuset i Oslo.

Europautredningen med professor Fredrik Sejersted i spissen la ut den mer enn 900 sider store rapporten om Norges erfaringer med EØS-avtalen. Den viser at Norges mulighet til å påvirke EU-lovgivningen blir stadig mindre og reservasjonsretten gir Norge lite spillerom.

Før fremleggelsen var salen stappfull og folk ble nektet adgang allerede ti minutter før klokken 13, når fremleggelsen begynner.

Hvor mange det er vites ikke, men damen i døra sa følgende til NA24:

- Vi har i hvert fall overskredet alle brannforskrifter.

Les selv
Om du ønsker kan du lese hele eller deler av rapporten.

Dette gjør du ved å trykke på lenken under.

Her kan du lese hele rapporten selv (NB! PDF)

Les også: - Vi er storforbrukere av EØS-avtalen
Les også: - Norge håver inn på EU
Les også: - Urimelig å si at folk ble ført bak lyset
Les også: Fakta om Europautredningen
Les også: EØS-rapport: – Lite rom for veto
Les også: Sp og SV vil diskutere alternativ til EØS-avtalen

Vi har tjent på EØS
EØS-avtalen er et nestent 20 år gammelt omfattende samarbeid som de europeiske landene Norge, Island og Liechenstein har med EU. Ettersom ingen av disse landene er EU-medlemmer, men har enorm handel med EUs markeder er det særdeles viktig å få tilgang på disse. Problemet er imidlertid at EØS-landene har liten innflytelse på avgjørelsene som blir tatt, da de ikke er EU-medlemmer.

Paal Frisvold, leder av Europabevegelsen, er ikke i tvil om at denne avtalen har vært særdeles positiv for Norge.

- EØS har tjent oss vel. På grunn av avtalen har vi tjent mest på det indre markedet, sier lederen av europabevegelsen til NA24.

Frisvold blir sett på som den ledende norsk lobbyisten inn mot EU og flere norsk ministere og store organisasjoner har fått god hjelp til å møte de rikte personene i EU-systemet innen sine felt på sine mange reiser til Brussel.

Støre takker utvalget
- EØS-avtalen er den mest omfattende internasjonale avtalen Norge har inngått, og den er av stor betydning for norske arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Utvalgets rapport er et viktig bidrag for å øke vår kunnskap om hvordan avtalen fungerer, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en melding.

Regjeringen har i Soria Moria II fastslått at den skulle «nedsette et forskningsbasert, bredt sammensatt offentlig utvalg som skal foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og konsekvensene av avtalen på alle samfunnsområder». Utvalget ble oppnevnt i januar 2010 og har etter to års arbeid nå overlevert sin rapport til regjeringen.

- Jeg vil takke utvalget for et meget omfattende arbeid, en inkluderende prosess og en grundighet som gir et godt grunnlag både for debatt om vårt forhold til EU og for den stortingsmeldingen regjeringen vil legge fram, sier utenriksminister Støre i meldingen.

KrF med selvskryt
- Utviklingen siden 1994 har vist at KrF fikk rett. EØS-avtalen har vært avgjørende for norske arbeidsplasser og den har vært den beste garantien mot norsk EU-medlemskap, uttaler utenrikspolitisk talsmann Dagfinn Høybråten i en kommentar.

Høybråten peker på at ingen tilknytningsform er perfekt. Men EØS-avtalen er den løsningen som tjener Norge best. Den sikrer Norge full markedsadgang til Norges viktigste marked og trygger dermed arbeidsplasser over hele landet.

- EØS gir Norge tilgang til den delen av EU som fungerer best, det indre marked. Samtidig bevarer vi handlefriheten og er ikke en del av de områdene som ikke fungerer så godt, slik som euroen, landbruk og fiske, sier Høybråten i en melding.

- Hadde det vært opp til Høyre og Arbeiderpartiet hadde Norge vært EU-medlem nå. Da hadde vi i større grad vært en del av den dype krisen EU befinner seg i i dag, sier Høybråten i meldingen.

Han peker samtidig på at uten EØS kunne folkeavstemmingen i 1994 endt annerledes.

- Sp og SV var imot EØS-avtalen og ønsker å si den opp. Dette ville svekke markedsadgangen og være et hasardspill med norske arbeidsplasser, mener Høybråten i meldingen.

- Adgangen er usedvanlig viktig
I rapporten kommer det fram at EØS-avtalen har vært innbringende for Norge økonomisk. Det er spesielt industrien som drar fordeler av avtalen med EØS.

Ifølge Dagens Næringsliv har Norges BNP økt med 60 prosent, sysselsettingen har steget med 35 prosent og arbeidsledigheten er mer enn halvert.

- De fleste norske arbeidsplasser er avhengig av å selge til EU. 70 prosent av norsk eksport går til EU, og for eksempel bare 1,7 prosent av eksporten går til Kina, sier Frisvold til NA24.

Les også: «Jonas taler på vegne av eliten i Norge»

Den Brussel-bosatte nordmannen, mener rammeverket til EØS er noe av nøkkelen i samarbeidet.

- For norsk industri er adgangen til markedet man selger til usedvanlig viktig. I de områdene som ikke dekkes av avtalen finner vi stadig handelskonflikter, uttaler Frisvold.

- Økonomisk sett er det meget viktig med et stabilt og forutsigbart regelverk, sier han videre.

Vil har EØS-alternativ
I utredningen kommer det også fram at avtalene til EU, som også omfatter Norge, er demokratisk tvilsomme. Heming Olaussen, leder i Nei til EU, men man burde se på et alternativ til EØS.

- Rapporten viser at EØS-avtalen er mye mer omfattende og inngående enn det som var tenkt og det som ble solgt inn. Det er også en demokratisk problemstilling, noe som gjør at vi gjerne ser et alternativ til avtalen, sier Olaussen til NA24.

- Vi har et åpent forhold til et alternativ - vi ser for oss en bilateral avtaleform eller en reformering av den nåværende avtaleformen, sier Olaussen.

Han innrømmer at Norge har kommet godt ut av EØS økonomisk, men mener at det ikke nødvendigvis er et godt argument for avtalen.

- Norge har gjort det godt økonomisk, men det er ikke målt opp mot et alternativ. Alle kan se at Norge har gjort det bra, men vi vet ikke hvordan man hadde gjort det med en alternativ løsning, uttaler lederen i Nei til EU.

Vil ha EØS-debatt
Også flere har argumentert for et alternativ til EØS - blant annet Senterpartiet og Bondelaget.

Paal Frisvold ønsker en debatt velkommen.

- Jeg vil gjerne se en EØS-debatt. Europautredningen gir et godt grunnlag for en diskusjon. Hva gjør vi nå? spør Frisvold.

Lederen i europabevegelsen er imidlertid sterkt imot å gå ut av EØS.

- Det er ikke bare å skifte ut handelsavtaler. Vi må utfordre de som har EØS som hellig kompromiss. Kan Norge leve med å være dårligere stilt ovenfor våre naboland? spør Frisvold.

I Dagens Næringsliv går også utenriksminister Jonas Gahr Støre ut mot dem som tror en frihandelsavtale er et alternativ.

- Ja, jeg vil advare mot det. En frihandelsavtale er et fantom. Det er ikke noe som ligger der som man bare kan gjenoppta. Jeg tror tanken på at vi bare går tilbake til der vi var på 80-tallet, er å underkjenne hvilke omfattende forandringen Europa har gått igjennom, sier Støre til avisen.

Reklame

Hev smaken på grillmaten på 1-2-3

Kommentarer til denne saken