Gå til sidens hovedinnhold

Her er rentedommen

Sentralbanksjef Øystein Olsen har kommet med sin avgjørelse.

Onsdag holdt Norges Banks hovedstyre sitt rentemøte, men det var først torsdag klokken 10 at sentralbanksjef Øystein Olsen offentliggjorde beslutningen.

Her ble det klart at de velger å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Et nivå den har ligget på siden mars i fjor.

- Aktiviteten i norsk økonomi ser ut til å være lavere enn tidligere antatt. På den andre siden har inflasjonen vært litt høyere enn ventet og kronen har svekket seg noe. Derfor holdes styringsrenten uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det er identisk med hva de fleste økonomene så for seg, men det var allikevel en viss spenning knyttet til avgjørelsen.

- Lav rente lenge
For den siste tiden har veksten i økonomien svekket seg, bedriftene som inngår i sentralbankens undersøkelser har signalisert at det går tråere, lønnsutviklingen er svakere enn ventet og ledigheten er på vei opp.

På den andre siden har kronen svekket seg og inflasjonen har stege. I tillegg har utenlandske renter, som inntil nylig bidro til å trekke rentebanen ned, styrket seg og pengemarkedsrentene har steget - noe som trekker opp.

- Analysene tilsier at styringsrenten holdes lav lenger enn tidligere antatt. Det er utsikter til at styringsrenten blir liggende på dagens nivå eller noe lavere det nærmeste året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Dette spiller inn
Norges Banks hovedstyre peker på følgende faktorer for avgjørelsen:
* Veksten hos våre handelspartnere er noe lavere enn ventet. I Europa ser lavkonjunkturen ut til å kunne vare lenger enn tidligere anslått. I USA dempes aktiviteten midlertidig av skatteøkninger og utgiftskutt, men vekstutsiktene de neste årene er gode. Veksten holder seg oppe i fremvoksende økonomier, men har vært noe svakere enn tidligere antatt. Oljeprisen har falt noe.
* Styringsrentene er nær null i mange land. Markedsaktørenes forventninger til styringsrentene fremover er om lag uendret fra forrige rapport.
* Kronen, målt ved den importveide kronekursindeksen I­44, har hittil i andre kvartal vært 1,3 prosent svakere enn anslått i Pengepolitisk rapport 1/13.
* Bankene har økt utlånsrentene til husholdninger og foretak. Samtidig har påslagene i penge­ og kredittmarkedene falt noe.
* Veksten i norsk økonomi har vært lavere enn tidligere anslått. Ifølge bedriftene i Norges Banks regionale nettverk er utsiktene for produksjonen noe svekket. Arbeidsledigheten har vært litt høyere enn ventet.
* Boligprisene har vært om lag uendret de siste månedene, men husholdningenes gjeld stiger fortsatt mer enn inntektene.
* Siden forrige rapport har veksten i konsumprisene vært litt høyere enn anslått. Den underliggende inflasjonen anslås nå å ligge mellom 1¼ og 1¾ prosent. Lønnsveksten ser ut til å bli om lag 3½ prosent i år, som er litt lavere enn tidligere anslått.

- Nullrente
En som skulle sett et annet utfall er Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika.

- Vi får senke renten til null og så gjøre andre endringer og grep, som kan gjøre det enklere for oss å leve med null i renter, sier han til Nettavisen NA24.

- Men er nullrenter noe sunt?

- Nei. Men renter er bare et verktøy.

Årsaken til at han ser for seg et rentenivå på null er at kronekursen må holdes i sjakk.

Les mer: Vil doble forhatte norske skatter

- Kutt før heving
- Tegnene til avmatning i norsk hytte- og boligmarkedet, økende arbeidsledighet og svakere vekstforventninger tyder på at neste renteendring blir et kutt, skriver Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum i sin blogg.

- Før eller siden betyr det også lavere boliglånsrenter for folk flest, mener han.

Les hele bloggen her: Lav rente i lang tid fremover

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken