Gå til sidens hovedinnhold

Her er søkeordene

iMarkedet.no kan avdekke hvilke nøkkelord som granskerene i Opticom ville søke etter for å finne kritikkverdige forhold rundt Robert Keith og Thomas Fussells drift av selskapet. Les mer her

Like før jul var det mye skriverier i mediene om at det sittende styret i Opticom ville e-post granske forholdene i selskapet fem år tilbake i tid.Men som iMarkedet.no kan avdekke har e-postgranskningen stoppet fullstendig opp. Det er dermed usikkert hvor omfattende den granskningen Opticoms styre nå gjennomfører vil bli, og hvor stort omfang dette vil få.Les den saken her:


E-postgranskning stoppet opp

Om granskningen av e-poster hadde kommet i gang var planen at man skulle granske e-postene til Thomas Fussell, Robert Keith og Hans Gude Gudesen en uke før og en uke etter styremøter, utstedelse av tegningsretter, emisjoner med videre.Ordene man skulle bruke for å "avgrense søket" var disse:- Styremøte


- Referat


- Tegningsrett


- Emisjon


- Bonus


- Lønn


- Lån


- Aksje


- Opsjon


- Honorar


- Gevinst


- Aksjonær


- Simpson

Kommentarer til denne saken