Også billån har falt til rekordlave nivåer. Nå kan du få billån (pant i bilen) med en effektiv rente på under 5 prosent. I forhold til verdifallet på en bil teller ikke finansieringskostnadene mye. Men du kan i hvert fall sørge for at du skaffer deg det billigste billånet.

Prisen på billånene (pant i bilen) avhenger av egenkapitalandelen. De fleste skiller mellom 35 prosent egenkapital, 20 prosent, og ingen egenkapital. Gjennomsnittlig skiller det omtrent 1,2 prosentpoeng mellom en egenkapitalandel på 35 prosent, og på null.

Du kan se alle rentene i Billånskalkulatoren. Da kan du på hvem som er billigst med forskjellige lånestørrelser, og ulik andel egenkapital. Egenkapitalandelen er delt inn i tre klasser, 35 prosent egenkapital, 20 prosent og ingen egenkapital.

Dette avgjør hvem som er best

Det er en rekke kriterier som kan avgjøre hvilken långiver som er best for deg.

 • Størrelsen på etableringsgebyr og termingebyr:Det er store forskjeller på gebyrene. Dette gjør at lånestørrelsen får stor betydning for den effektive renten, siden disse lånene er forholdsvis små sammenlignet med boliglån. Skandiabanken er et eksempel på dette. Denne banken har ingen etablerings,- eller termingebyrer. Relativt sett vil derfor lånet herfra bli gunstigere jo lavere lånet er.
 • Om bilen er definert som miljøvennlig:Noen långivere gir lavere rente til biler som er miljøvennlige. Eksempler på dette er Skandiabanken Grønt Billån og NAF Klimalån.
 • Hva slags utdannelse du har:Noen yrkesorganisasjoner med krav til en gitt utdannelse har avtaler på billån. Akademikerne har en billånsavtale med Danske Bank, Gjensidige med NITO, Tekna og YS.
 • Hva slags medlemskap du har:Det er også andre organisasjoner og foreninger som har billånsavtaler. For eksempel NAF og NBBL (Fordelskortet).
 • Omfanget av kundeforholdet: I noen banker er kundeforholdet avgjørende for betingelsene. For eksempel DNB Saga og Nordea Premium.

Dette er de laveste rentene i seks kategorier

I tabellene under finner du de 10 beste tilbyderne i fire forskjellige kategorier - avhengig av lånesum og hvor høy egenkapital låntakeren selv stiller med. Her har vi sett på et lån på 100.000 kroner, med en nedbetalingstid på 3 år. Da med egenkapital andel på 35 prosent eller null. De to nederste viser lån på 300.000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år, også med en egenkapitalandel på 35 prosent og null.

Lånestørrelsen avgjør hvilken långiver som er billigst. Ikke fordi den nominell renten endrer seg med lånestørrelsen, men fordi betydningen av etablerings- og termingebyrer slår inn forskjellig. De tre billigste lånene har verken etableringsgebyrer eller termingebyrer. Den effektive renten blir da lik på alle beløp. På de andre lånene vil den effektive renten bli lavere jo større lånene er.

På billån kan vi si det er tre klasser:

 • Lukket klasse: Du må være medlem eller ha tilhørighet i en organisasjon som for eksempel være med i en yrkesorganisasjon under Akademikerne.
 • Være medlem i en forening eller organisasjon, men der alle kan melde seg inn. For eksempel NAF.
 • Åpen klasse: For eksempel Skandiabanken

I «lukket klasse» har Akademikerne det beste tilbudet når egenkapitalen er på minst 35 prosent. Da er renten på dette lånet kommet ned i 3,8 prosent nominelt. Effektiv vil dette ligge mellom 4 og 5 prosent, avhengig av størrelsen på lånet. Den nominell renten øker til 4,8 prosent når du har en egenkapitalandel på mellom 20 og 35 prosent, opp til 5,30 prosent når egenkapitalen faller under dette.

Gjensidige billån medlem (NITO, Tekna, og YS) er dyrere enn Akademiker-lånet med den beste sikkerheten, men er billigere på lån under 20 prosent egenkapital. I listene under ser du at de er billigst på 100.000-kronerslånet.

Skandiabanken og Dittbillån.no best for de fleste
I åpen klasse er Skandiabanken gjennomgående best. Dette gjelder både for klimalån/grønne lån. Her kan alle søke uten noen form for tilknytninger. En viktig årsak til at Skandiabanken er best er at de er helt uten gebyrer. Så selv om den nominelle renten er litt over ett prosentpoeng høyere enn Akademikerlånet, er den effektive renten bare såvidt høyere. Et annet moment er at Skandiabanken har vært stabilt blant de aller best (eller best) over lang tid.

Dittbillån er et nytt billånstilbud fra AS Financiering (eid av Sparebanken Øst). Med 35 prosent egenkapital er renten 4,25 prosent. Lånet er helt uten gebyrer, slik at effektiv renten blir 4,33 prosent uavhengig av lånebeløp. Med 50 prosent egenkapital går renten ned til 3,80 prosent. Med den egenkapitalandelen er dette lånet for tiden billigst på alle lånebeløp. De gir ikke lån hvis egenkapitalandelen er under 35 prosent.

Det er ingen av alternativene som organisasjoner og foreninger har forhandlet frem som er bedre enn Skandiabanken. Av disse avtalene er det nå via Fordelskortet (NBBL - avtale med DNB) og gjennom kredittkortet YX Visa (avtale med AS Financiering) som har de beste tilbudene.

DNB's beste tilbud gis gjennom kundeprogrammet Saga. Her er den nominelle renten 4,20 prosent uavhengig av egenkapitalnivå. Dette er lavere rente enn det som organisasjoner som NAF og NBBL har gjennom DNB.

Her er oversikten over de beste billån-tilbyderne akkurat nå. Listen er sortert etter effektiv rente innenfor hver av kategoriene.

De fulle listene finner du gjennom Billånskalkulatoren.

Lån 100.000 kroner – 35 % egenkapital – 3 års nedbetaling
Långiver Nominelt Effektivt Etabl.geb. Termingebyr
Dittbillån.no (AS Financiering) 4,25% 4,33% 0 0
Akademikerne (Danske Bank) 3,80% 4,92% 0 540
Skandiabanken Grønt Billån 4,89% 5,00% 0 0
Skandiabanken 5,32% 5,45% 0 0
Gjensidige Billån Medlem 4,45% 5,71% 0 600
YX VISA (AS Financiering) 4,40% 6,63% 1 400 600
NAF Klimalån 4,20% 6,78% 1 250 840
Fordelskortet Billån (NBBL) 4,50% 6,80% 1 160 720
DNB Saga 4,20% 6,83% 1 660 720
Spb Sogn og Fjordane Grønt Billån 4,55% 6,97% 2 000 480
DNB Grønt Billån 4,50% 7,02% 2 160 480
Lån 100.000 kroner – ingen egenkapital – 3 års nedbetaling
Gjensidige Billån Medlem 4,95% 6,23% 0 600
Akademikerne (Danske Bank) 5,30% 6,48% 0 540
Skandiabanken Grønt Billån 6,36% 6,55% 0 0
DNB Saga 4,20% 6,83% 1 660 720
Skandiabanken 6,97% 7,20% 0 0
Nordea Premium 4,95% 8,16% 1 600 1 020
Sparebanken Vest 5,50% 8,21% 2 000 600
YX VISA (AS Financiering) 5,95% 8,27% 1 400 600
NAF Klimalån 5,75% 8,42% 1 250 840
Santander Elbillån 5,75% 8,53% 1 900 660
Lån 300.000 – 35 % egenkapital – 5 års nedbetaling
Akademikerne (Danske Bank) 3,80% 4,21% 0 540
Dittbillån.no (AS Financiering) 4,25% 4,33% 0 0
Gjensidige Billån Medlem 4,45% 4,92% 0 600
DNB Saga 4,20% 4,97% 1 660 720
NAF Klimalån 4,20% 4,99% 1 250 840
Skandiabanken Grønt Billån 4,89% 5,00% 0 0
YX VISA (AS Financiering) 4,40% 5,07% 1 400 600
DNB Grønt Billån 4,50% 5,21% 2 160 480
Fordelskortet Billån (NBBL) 4,50% 5,22% 1 160 720
Spb Sogn og Fjordane Grønt Billån 4,55% 5,24% 2 000 480
Sparebanken Vest 4,50% 5,26% 2 000 600
Lån 300.000 – ingen egenkapital – 5 års nedbetaling
DNB Saga 4,20% 4,97% 1 660 720
Gjensidige Billån Medlem 4,95% 5,44% 0 600
Akademikerne (Danske Bank) 5,30% 5,77% 0 540
Nordea Premium 4,95% 5,94% 1 600 1020
Sparebanken Vest 5,50% 6,31% 2 000 600
Skandiabanken Grønt Billån 6,36% 6,55% 0 0
Santander Elbillån 5,75% 6,60% 1 900 660
NAF Klimalån 5,75% 6,62% 1 250 840
YX VISA (AS Financiering) 5,95% 6,70% 1 400 600
Spb Sogn og Fjordane 6,05% 6,82% 2 000 480


Flertallet av billånene har ulike renter på de tre forskjellige egenkapitaltrinnene. Det kan derfor bli dyrt å gå litt over en grense på egenkapitalandelen.

For eksempel går renten på med ett prosentpoeng fra 3,80 prosent til 4,8 prosent når egenkapitalandelen gått ned fra 35 prosent til 20 prosent. Den gjør et ytterligere hopp med 0,5 prosentpoeng når egenkapitalandelene går under 20 prosent (nominell renten er da 5,30 prosent).

I DNB er økningen enda større. Der går renten opp med 1,2 prosentpoeng når egenkapitalandelen går under 35 prosent.

Grønne lån

Noen långivere gir lavere rente på billån der bilen er definert som miljøvennlig. For å få dette må bilen tilfredsstiller visse kriterier. Disse biltypene er definert som miljøvennlige:

 • Bilen slipper (bensin, diesel med filer, hybrid slipper ut mindre 120 g/km.
 • EL-biler
 • Etanolbil E85
 • Natur- og biogassbiler

I tabellen under ser du de billigste grønne lånene. Effektiv rente er beregnet på et billån på 300.000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år, og med en egenkapitalandel på 35 prosent.

NAF Klimalån har den laveste effektive renten på denne lånestørrelsen. Her er den nominelle renten 4,2 prosent, med et etableringsgebyr på 1.250 kroner og årlige termingebyrer på 840 kroner. Renten er 0,5 prosentpoeng lavere enn for et vanlig billån.

Den effektive renten i Skandiabanken er med denne lånestørrelsen 0,01 prosent høyere, altså likt med NAF. På grunn av at Skandiabanken ikke har noen gebyrer betyr det at 300.000 kroner i lån er grenseverdien for hvem av dem som er billigst. Skandiabanken blir da billigst på lån under 300.000 kroner.

Dette er de billigste grønne lånene:

Grønne billån Nominelt Effektivt Etabl.geb. Termingebyr
NAF Klimalån 4,20% 4,99% 1 250 840
Skandiabanken Grønt Billån 4,89% 5,00% 0 0
Sandnes Sparebank Grønt Billån 4,95% 5,06% 0 0
DNB Grønt Billån 4,50% 5,21% 2 160 480
Spb Sogn og Fjordane Grønt Billån 4,55% 5,24% 2 000 480
SpareBank 1 SR-Finans Grønt Billån 4,70% 5,49% 1 600 720
Santander Elbillån 4,75% 5,54% 1 900 660

Billån med pant i fast eiendom

Har du mulighet til å ta pant i fast eiendom, kan du få billigere lån. Men det er blant annet avhengig av hva slags sikkerhet dette lånet får. Det beste alternativet for de fleste er å utvide det eksisterende boliglånet. Har du sikkerhet nok, og må gå til en annen bank kan også dette lånet bli billigere Men det er sikkert at den effektive renten er lavere enn på de beste billånene.

Hvis du tar pant i boligen må du også sørge for betale like mye avdrag som du ellers ville gjort på et billån. Å finansiere en bil med et 20-års pantelån, er ikke fornuftig. Et annet moment er at du bruker opp panteplassen som kan være nyttig til annet bruk.

For å finne ut hvor mye ekstra du skal betale på billånet inne i et boliglån kan du bruke kalkulatoren « Lån med restverdi ». Da legger du inn rentesatsen på boliglånet, bestemmer nedbetalingstiden, og til hvilken restverdi du skal nedbetale lånet til. Beløpet du kommer frem til legger du til terminbeløpet du har i dag.

Her finner du boliglånskalkulatoren.

Lån via arbeidsgiver

En del arbeidsgivere har en låneordning der de ansatte kan få billån til den laveste rentesatsen uten å bli fordelsbeskattet av det. Normrentenangir grensen for dette. Slike lån gis gjerne i samarbeid med et finansieringsselskap, der bedriften betaler den overskytende renten. Denne typen av lån vil være bedre enn å ta opp enn boliglån.

Subsidierte lån fra bilselgeren

I noen tilfeller kan du få finansiert bilen med et subsidiert lån fra bilmerket. Det er ingenting i veien for å benytte seg av det. Eneste tilfellet er om du kunne fått et like stort avslag i bilprisen som det rentesubsidien er verdt. I et slik tilfelle ville rentefradraget gjøre at det subsidierte lånet ikke lønnet seg.

Markedsoversikter:

Billånskalkulator
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.