(Avisa Oslo)

– Vi er flere naboer som er sinte og fortvilet, sier Irja Rosenvinge-Hanssen til Avisa Oslo.

Årsaken er at hun og flere andre beboere i området rundt Homansbyen og Hegdehaugsveien har hatt manglende eller svårt dårlig telefondekning de siste dagene.

Ifølge Rosenvinge-Hanssen skal problemene først ha oppstått utover onsdag ettermiddag og kveld. Det begynte med hakking og skurring på linja, og endte opp med tilnærmet null dekning i flere dager.

Dårlig dekning

Når Rosenvinge-Hanssen ringer Avisa Oslo for å fortelle om problemet, har hun derfor måttet bevege seg opp helt til Majorstuen for å få telefondekning. Likevel er det flere ganger forstyrrelser på linja som gjør det vanskelig å kommunisere, og samtalen blir også brutt flere ganger.

– Nå har vi ikke hatt noen dekning fra vårt telenettverk Telia på fire dager. Det er så spesielt at vi må få sagt ifra på et vis, sier hun opprørt.

Verken Rosenvinge-Hanssen eller andre beboere som hun har snakket med, kan se å ha mottatt noen informasjon om problemene med telefondekninga. Det reagerer hun sterkt på.

– Det er noe av det drøyeste, at det ikke er sendt ut noen form for informasjon om det. Ingen SMS, e-post eller annet, så vidt jeg kan se.

Selv har hun klart å håndtere gjøremål på andre måter enn via telefonen, men er bekymret for eldre beboere i området som kanskje er avhengige av telefonen for kontakt med omverdenen – spesielt hvis uhellet er ute og det skulle være behov for å komme i kontakt med for eksempel ambulanse.

– Det er potensielt fare for liv og helse. Tenk om folk blir syke og ikke kommer fram på telefon? spør hun retorisk.

Ingen informasjon

Hun reagerer også på det hun mener er svært mangelfull kundebehandling fra Telias side. Rosenvinge-Hanssen hevder at hun og flere andre har forsøkt å kontakte Telia gjentatte ganger, uten å få noe ordentlig svar.

– Det er så vidt vi kommer gjennom til kundeservice – og når vi først kommer gjennom, legger de på, hevder hun.

Heller ikke på Telias kundesenter i Bogstadveien fikk hun et svar hun ble fornøyd med.

– Der viser de bare fram en lapp hvor det står at de ikke har noen informasjon om denne feilen, hevder Rosenvinge-Hanssen.

På Telias hjemmeside har de et kart som viser dekningsutfall og driftsforstyrrelser. Kartet viser to ulike feilmeldinger for området rundt Homansbygen og Hegdehaugen.

Ifølge lista over feilmeldinger har den ene feilen inntruffet 3. september, med forventet rettetid 31. desember. Den andre feilmeldingen skal ha inntruffet torsdag 17. desember klokka 12.24, og skal ha vært rettet opp nøyaktig ett døgn senere: 18. desember klokka 12.24.

Det til tross, Rosenvinge-Hanssen og flere andre med henne har opplevd problemer også etter dette.

Bekrefter problemer

Ifølge Ellen Scheen, informasjonssjef i Telia, er den første av disse feilmeldingene en gammel melding som henger igjen i systemet. Den andre feilen, som det står skal ha inntruffet 17. desember klokka 12.24, er den feilen som faktisk gjelder.

Hun bekrefter altså at det er problemer med dekninga i området rundt Homansbyen.

– Årsaken er at vi holder på å modernisere og bytte ut basestasjoner i forbindelse med det nye 5G-nettet. I forbindelse med dette arbeidet har det skjedd en feil, sier Scheen.

Feilen gjør at en basestasjon nederst i dette området er helt nede, mens en annen basestasjon like i nærheten går for halv maskin på grunn av samme feil. Det går ut over innendørsdekninga til kundene som hører til disse basestasjonene. Utendørs skal man ifølge informasjonssjefen fanges opp av andre basestasjoner i nærheten.

Feilen oppsto ifølge deres systemer på torsdag, men en svikt i kommunikasjonen mellom Telia og teknikerne som jobbet med basestasjonen, gjorde at teleselskapet ikke har vært fullt klare over omfanget av feilen fra start.

– Vi beklager at dette går ut over kunden, og håper vi får rettet opp dette så snart som mulig. Vi forstår veldig godt at dette kan være frustrerende for kunden, og vi beklager de ulempene dette har forårsaket, sier hun.

Beklager til kundene

Når Avisa Oslo spør om det Irja Rosenvinge-Hanssen opplever som manglende informasjon om feilen, sier Ellen Scheen at det skal ha blitt sendt ut informasjon til berørte beboere via SMS fredag 11. desember, i forbindelse med arbeidet som skulle gjøres i området.

– Kundene skal ha fått en SMS forrige fredag med varsel om at arbeid skulle pågå, og at det kunne være noen forstyrrelser i forbindelse med dette. Men det betyr selvfølgelig ikke at man skal belage seg på å være uten dekning i tre døgn, sier hun, og gjentar beklagelsen til kundene.

– Vi forsøker å få dette fikset så snart som mulig i morgen. Det er nok ikke en komplisert feil, så det bør gå ganske raskt å fikse, fortsetter hun.

Siste: Klokka 21.50 opplyer Ellen Scheen at Telia forsøker å rette feilen sent søndag. De håper å være ferdige med dette rundt klokka 00.30 natt til mandag.

Hun kjenner seg ikke igjen i Rosenvinge-Hanssens påstand om at kundesenteret skal ha lagt på når hun har ringt dit.

– Det høres rart ut, for det er ikke sånn jeg kjenner vår kundeservice. Men det har vært en tydelig mangel på kommunikasjon hos oss internt som har gjort at kundene ikke har fått de svarene de ønsket i kontakt med oss, og det beklager jeg, sier Scheen.