GRORUDDALEN: Narkotikahunden Nando, som har vært helt i hundre, står plutselig helt stille. Han ser på et skap, så bort på hundefører Torill Borøchstein, så tilbake på skapet.

Det lukter narkotika. Nando har markert.

- Det ble ikke gjort noen konkrete funn i skapet. Likevel markerte hunden, og det antyder at det kan ha vært narkotika i skapet tidligere, sier leder for forebyggende avsnitt på Stovner politistasjon, Jarle Kolstad.

Slår til overalt
Torsdagens aksjon er et ledd i stovnerpolitiets innsatsen mot rus på skolene. Liknende innsatser skal skje på flere av skolene i Groruddalen.

Det ble ikke gjort noen narkotikafunn på Hellerud skole.

I tillegg til søk med narkotikahund, ble tre ungdommer tatt med inn på politistasjonen. Det var planlagt at disse tre skulle hentes inn til avhør og urinprøve. Videre markerte hunden på en av elevene som ble anmeldt for bruk.

- Det hjelper. Ungdommene ser at vi er tilstede og det blir mer risikofylt å bruke eller oppbevare narkotika på skolen, sier Kolstad.

Han forteller videre at det er viktig å med slike innsatser, både for å komme tidlig inn i bildet til personer som ruser seg, men også for de elevene som er på skolen for å lære.

- Vi vet det har vært rusede elever på skolene i byen, ikke bare i vårt område. På Stovner bestemte vi å ha en ekstra innsats mot rus, sier Kolstad.

Politiet ønsker å kunne hanke inn de som ruser seg for samtale, fange opp problemer tidlig og iverksette forebyggende tiltak.

«Urinkontrakt»
Ønsket er en såkalt urinkontrakt for å hjelpe ungdommen å slutte med rus. Ofte kommer slike kontrakter som en del av straffen for dem som er tatt.

- Dersom noen tester positivt mens de er under en slik kontrakt, får de ytterligere konsekvenser. En annen ting er at denne kan brukes for å slippe gruppepress, kommenterer Kolstad.

Han forklarer at ungdommene da har en unnskyldning til å ikke røyke jointen kompisgjengen har med seg. Da er det lett å si at man ikke kan røyke, fordi man har en kontrakt med politiet.

Usikkert antall
Det finnes ingen tall på hvor mange elever som tidligere er hanket inn for bruk eller omsetning av narkotika på skolen. Grunnen til dette er at disse sakene havner som «narkotikasaker» i registrene.

Kolstad mener at det ikke er blitt mindre bruk med årene. Politiet har løpende kontakt med skolene, som oppfatter situasjonen som relativt lik som i fjor.

- Ansatte på skolene har kontaktpersoner hos politiet. De forteller at de ser rusede elever. Dette ødelegger også læringsmiljøet for de andre elevene, sier han.

Fåtall ruser seg
For det er et fåtall av elever i Oslo som ruser seg. Men de få som faktisk gjør det, ødelegger for dem som er på skolen for å lære.

- Elever på Hellerud skole fortalte oss at de synes det er fint at vi var der. Elevene ønsker, på lik linje som oss, et godt læringsmiljø, mener Kolstad.

Samarbeidet mellom skole og politi er viktig, mener rektor ved Hellerud videregående skole, Tora Mørstad.

Hun er fornøyd med at politiet legger inn resursser mot rus på skolen.

- Det er en felles forståelse for slike innsatser. Rus er et problem på alle videregående skoler i Oslo, derfor er dette så viktig, sier hun.

- Alle skolene i Oslo har alle en plan mot rus. Skolen skal være en trygg og rusfri arena. Det jobber vi sammen for å få til, sier hun.