Gå til sidens hovedinnhold

Hever renten igjen

Norges Bank hever renten. Bankene kan heve sin rente enda mer.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem bestemte i dag å øke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.Dermed er Norges Banks styringsrente 5,0 prosent. Bankene kan svare med å skru sine utlånsrenter enda høyere enn Gjedrem gjorde.Den siste rentehevingen fra Norges Bank kom i august. Styringsrenten, eller foliorenten, har blitt hevet tretten ganger siden bunnoteringen på 1,75 prosent i midten av 2005.Usikre på forhånd

Økonomene var slett ikke sikre på hvilken beslutning sentralbanksjef Svein Gjedrem kom til å ende på i dagens rentemøte. Internasjonal finansuro førte til sprik blant makroøkonomene om hva som ville skje med den norske renten. Ifølge nyhetsbyrået Reuters ventet fem av ti økonomer i analysemiljøet at renten ville bli hevet til 5 prosent onsdag, mens resten ventet uendret.
Vurderte uendret

Norges Bank skriver i pressemeldingen at de har vurdert å holde renten uendret ved dette møtet.- Det har særlig vært tiltakende prisstigning på norskproduserte varer og tjenester. Veksten i økonomien har vært sterkere enn ventet. Kostnadsveksten stiger, og det er utsikter til at prisveksten tar seg videre opp. Disse forholdene taler for å øke renten, melder Norges Bank.Sentralbanken skriver at de fortsatt er vare på kronekursen.- På den andre siden har det siden begynnelsen av august vært uro i finansmarkedene, og utsiktene for verdensøkonomien er usikre. Kronen er sterk. Når vi har et inflasjonsmål, følger det at vi vil være vare for virkningene på kronekursen av økte renter når prisstigningen er lav. Hovedstyret har som et alternativ vurdert å holde renten uendret ved dette møtet, heter det.- Renten kan bli satt opp mindre

Norges Bank holder rentestrategien fra Pengepolitisk rapport fast, men melder nå at rentetoppen kan bli senket.- Strategien i Pengepolitisk rapport 2/07 er at styringsrenten bør ligge i intervallet 4,5 - 5,5 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 31. oktober, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått.Økningen skjer gradvis slik at vi kan vurdere virkningene av renteendringer og annen ny informasjon om den økonomiske utviklingen, skriver Norges Bank, og legger til:- Hvis uroen i de internasjonale finansmarkedene varer ved og hvis kronen holder seg sterk, og det får betydelige virkninger på utsiktene for inflasjonen, produksjonen og sysselsettingen, kan Norges Banks styringsrente bli satt opp mindre enn vi så for oss i juni.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden