Gå til sidens hovedinnhold

Hever ressursestimatet for Bjørkdalsgruven

Det britiske gruveselskapet Minmet har nå presentert en ny ressursstudie for Bjørkdalsgruven, og en revidert produksjonsplan som sikter mot uttak av 152.000 unser

Oslo-noterte International Gold Exploration er største aksjonær i Minmet.Minmet har etter å ha gjennomført ytterligere utviklingsboring og letearbeid på Bjørkdalsgruven i Sverige oppjustert gullressursene i gruven med 16 prosent målt i unser i forhold til forrige kalkulasjon gjort av IGE i 1999. Ifølge den nye beregningen så er det 21,9 millioner tonn malm med et gullinnhold over 0,5 unser pr. tonn i Bjørkdalsgruven. 5,4 millioner tonn av dette er allerede brutt og ligger i hauger.Beregnet gullressurs er på 902,802 unser, hvorav 79,8 prosent faller i kategoriene målte og indikerte ressurser.Minmet opplyser nå at de legger opp til et uttak av 2,27 millioner tonn malm over de to neste årene, som skal resultere i en produksjon på omkring 152.000 unser basert på et gjennomsnittlig gullinnhold på omkring 2,1 unser pr. tonn.Det estimeres en produksjonskostnad på omkring 264 dollar pr. tonn, som er en reduksjon på 10 prosent i forhold til nivået i fjor. Minmet opprettholder imidlertid sitt mål om å redusere kostnadene med 25 prosent i forhold til 2003-nivået ved iverksettelse av en rekke tiltak.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg