Gå til sidens hovedinnhold

Hexagon kjøper av Raufoss

Teknologiselskapet Hexagon har gjort en avtale om å kjøpe virksomheten Raufoss Alternative Fuel Systems fra Raufoss for 30 millioner kroner

Salgsprisen i intensjonsavtalen er for et gjeldfritt selskap, og goodwill utgjør omkring 10 millioner av salgsprisen. RAFS har en bokført verdi på 20 millioner i Raufoss' balanse. Endelig pris vil bli fastsatt når en endelig avtale er på plass.RAFS utvikler og leverer komplette anlegg til bilindustrien for bruk av naturgass (Compressed Natural Gas - CNG) og hydrogen som drivstoff. Selskapet er blant annet eneleverandør til Volvo, som det samarbeides tett med.Virksomheten forventes å omsette for 50 millioner kroner i år, og gi et driftsresultat på 5 millioner kroner.Salget gjøres med forbehold om at Hexagon gjør opp et lån fra Raufoss til Hexagons datterselskap Ragasco AS på 25 millioner kroner. Overdragelsen forventes å finne sted 15. februar 2002, og er betinget av at de viktigste kunde og leverandøravtalene til RAFS virksomheten blir overført til Hexagon.Refinansiering av lånet samt finansiering av selve oppkjøpet gjøres innenfor en utvidelse av låneavtalen som konsernet har med sin hovedbankforbindelse DnB, melder Hexagon.

Reklame

Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer