Det er forventet at forskere fra Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN) vil avsløre at de med 99,99 prosent sikkerhet har funnet den såkalte «gudepartikkelen», skriver den britiske avisen Sunday Times.

Dersom det stemmer, vil det være et enormt gjennombrudd for partikkelfysikken.

«Gudepartikkelen», eller Higgs-bosonet som den egentlig heter, er den manglende biten i kabalen som kalles standardmodellen.

Standardmodellen for partikkelfysikk er intet mindre enn den modellen som forklarer hvordan alt i verden er bygget sammen av verdens minste byggeklosser - partikler.

Men for at kabalen skal gå opp, har forskerne forutsatt at det eksisterer en partikkel vi i løpet av nærmere 50 år ikke har funnet - altså Higgs-bosonet.

«Jobben» til partikkelen skal være å gi masse til partiklene et atom består av. Uten masse ville partiklene bare fare gjennom kosmos uten å være i stand til å binde seg til hverandre, og bli til byggestenene alt i universet er satt sammen av - fra planeter til mennesker.

Men et av hovedproblemene rundt denne partikkelen har vært at vi ikke har visst hvor mye den veier, og dermed ikke hvor mye energi som må til for å skape den.

Mot slutten av 2011 gjorde forskerne ved Cern lovende oppdagelser når det gjelder massen til partikkelen, og nå forventes det altså at selve partikkelen endelig er påvist.

Grunnen til spekulasjonen er at fem ledende partikkelfysikere, blant dem Peter Higgs - som partikkelen er oppkalt etter, er invitert til en pressekonferanse i Sveits onsdag 4. juli.

Cern opererer med et «være-sikker»-nivå på 99.99995 prosent sikker, såkalt «five sigma», før et resultat kan presenteres offentlig.

Professor og fysiker Tom Kibble ved Imperial College i London var blant forskerne som introduserte teorien om Higgs-partikkelen i 1964. Han er også invitert til pressekonferansen, men har ikke anledning til å delta.

- De må være ganske sikre på resultatet for å invitere oss, sier han til Sunday Times.

Det er to team ved CERN som har jobbet med å finne Higgs-partikkelen, CMS og ATLAS. Teamene har på hver sin kant brukt den enorme partikkelakseleratoren til å få partikler til å kollidere hastigheter opp mot lyshastigheten. Dersom Higgs-partikkelen eksisterer bør den kunne oppdages ved hjelp av slike kollisjoner.