Som Side3 skrev om på mandag var det forventet at forskere ved Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN) onsdag ville avduke store funn rundt den såkalte «gudepartikkelen» - eller Higgs-bosonet, som den egentlig heter.

Det er to team ved CERN som har jobbet med å finne Higgs-partikkelen, CMS og ATLAS. Teamene har på hver sin kant brukt den enorme partikkelakseleratoren LHC til å få partikler til å kollidere hastigheter opp mot lyshastigheten. Dersom Higgs-partikkelen eksisterer, bør den kunne oppdages ved hjelp av slike kollisjoner.

Har funnet en ny partikkel

Fysikkprofessor Joe Incandela og leder for CMS-teamet var den første som gikk på scenen under pressekonferansen i Sveits onsdag.

- Dere kan ikke vite hva jeg vil si i konklusjonen, men jeg kan si at vi ikke kan se bort fra standardmodellen ennå, sa han hemmelighetsfullt til en fullsatt sal i begynnelsen av presentasjonen.

CERN må være 99.99995 prosent sikker, et såkalt signifikantnivå på «5 sigma», før et resultat kan presenteres offentlig.

Incandela forklarte grunnlaget for testingen onsdag morgen, og avduket at teamet har funnet et avvik i dataene rundt masseområdet 125 GeV (gigaelektronvolt), akkurat i det området forskerne forventet å finne spor etter Higgs-partikkelen.

- Vi har funnet en ny partikkel med en masse rundt 125 GeV med et signifikansnivå på 4,9 sigma.

Salen klapper for bevismaterialet, men resultatene var altså under nivået «5 sigma». Incandela sier imidlertid at resultatet er sterkt, og at forskerne trenger å gjøre flere tester.

ATLAS-teamet har på sin side klart å generere bedre testresultater, og kan med et signifikansnivå på 5 sigma slå fast at de har funnet en ny partikkel med masse på 126,5 GeV.

- Dette er historisk

Ingen av teamene slå fast at det er snakk om Higgs-bosonet, til det trengs det flere undersøkelser, men partikkelfysiker Lillian Smestad (28) ved Universitetet i Oslo levner liten tvil om betydning av funnene.

- Dette er en enorm oppdagelse for fysikere. Det er historisk. Jeg har grått i dag, sier hun til Side3.

- Er det den manglende partikkelen i standardmodellen som nå er funnet?

- Det ser veldig ut som om det er den manglende partikkelen. De kommende årene skal vi studere egeneskapene til denne artikkelen for å fiunne ut om det virkelig er den. sier hun.

Smestad minner om at vi har lett etter denne partikkelen siden 60-tallet og understreker at det har tatt 25 år å planlegge og bygge eksperimentene som nå er gjennomført.

- Hvor lang tid vil det ta før fysikerne kan slå fast at det er den manglende partikkelen?

- Det er litt usikkert, men antagelig i løpet av de kommende årene. Allerede ved utgangen av 2012 regner vi med at vi vil vite mye mer om denne nye partikkelen, sier Smestad.

«Gudepartikkelen» er den manglende biten i kabalen som kalles standardmodellen. Standardmodellen for partikkelfysikk er intet mindre enn den modellen som forklarer hvordan alt i verden er bygget sammen, av verdens minste byggeklosser: Partikler.

Men for at kabalen skal gå opp, har forskerne støttet seg på at det eksisterer en partikkel vi i løpet av nærmere 50 år ikke har funnet - altså Higgs-bosonet.

«Jobben» til partikkelen skal være å gi masse til partiklene et atom består av. Uten masse ville partiklene bare fare gjennom kosmos uten å være i stand til å binde seg til hverandre, og bli til byggestenene alt i universet er satt sammen av - fra planeter til mennesker.

Dersom det skulle vise seg at partikkelen ikke eksisterer, ja, så betyr det at vi har vært på ville veier i nærmere 50 år og at hele fundamentet for hvordan vi forstår verden må tenkes om.

Et av hovedproblemene rundt denne Higgs-partikkelen har vært at vi ikke har visst hvor stor masse den har, og dermed ikke hvor mye energi som må til for å skape den. Den nye partikkelen som er funnet har en masse på rundt 125 GeV.