Gå til sidens hovedinnhold

Miljøpartiet de Grønne: - Vi trenger ikke tre sydenturer i året

Hilde Opoku i Miljøpartiet De Grønne vil skjære ned på nordmenns forbruk for å gjøre landet oljeuavhengig på 20 år.

OSLO (Nettavisen): Frp-leder Siv Jensen provoserer KrF og Venstre med uttalelser om at oljeforekomster på norsk sokkel ikke kan bli liggende.

I Miljøpartiet De Grønne mener talskvinne Hilde Opoku at Siv Jensen opptrer uansvarlig både overfor norsk økonomi og klima.

- Framtidsscenariet for Norge er mye mer dramatisk hvis vi gjør som Frp og går inn i dette med bind for øynene og bare satser på oljenæringen. Det vil slå foten under en nødvendig omstilling, sier hun til Nettavisen.

Les også: Siv provoserer samarbeidspartnere med oljeutspill

Samtidig sier Opoku at også hun er bekymret for konsekvensene av oljekrisen og økende arbeidsledighet.

- Næring i solnedgang

- Vi er bekymret for de arbeidsplassene og den kompetansen vi kan gå glipp av ved en ikke planlagt omstilling. Vi må ta vare på den kunnskapen som finnes og forberede norsk økonomi på fremtiden. Der mener vi Frp har feil medisin når de vil tyne mer ut av en næring i solnedgang, sier Opoku.

Fremskrittspartiets sentralstyre vedtok mandag at de vil jobbe for at områdene utenfor Lofoten og Vesterålen kan konsekvensutredes og åpnes for petroleumsaktivitet etter 2017.

- Grensene er ikke for langt nord eller for nærme land, sa Jensen på et debattmøte mandag, ifølge Dagbladet. Hun ga klar beskjed om at hun ikke har tro på et oljefritt Norge om 25 år.

Oljefritt på 20 år

I Miljøpartiet De Grønne har de på sin side en klokkertro på at Norge skal klare seg uten olje allerede om 20 år. Partiet vil halvere norsk oljeavhengighet i løpet av sju år og fase oljen helt ut etter ytterligere 13 år.

- Ifølge Nasjonalbudsjettet er Statens netto kontantstrøm fra oljenæringen i år beregnet til 304 milliarder kroner og 255 milliarder kroner neste år. Skal vi kutte ti prosent, betyr det 25-30 milliarder kroner mindre til staten hvert år framover. Hvordan vil Miljøpartiet De Grønne dekke opp for dette tapet av inntekter, inntekter som for eksempel sikrer overføringer til kommunene?

Vil ha norsk lønnsnivå ned

- Mye av disse pengene går inn i oljefondet og ikke direkte inn i norsk økonomi. Av kommunenes inntekter kommer det meste fra skatteinntekter. Samtidig mener vi at presset i norsk økonomi må ned. Det er særlig høyt press på lønnssiden. Vi er ikke lenger konkurransedyktige. Det å få ned lønnsnivået vil være en fordel for norsk økonomi.

- Så vi må nærme oss Kinas lønnsnivå for å kunne konkurrere?

- Vi har mye å gå på uten at det blir sosial dumping og tap av arbeidsrettigheter i Norge. Vi må se på realitetene her i Norge. Det er mer et spørsmål om vi må ha råd til tre sydenturer i året. Så må vi ha en fordeling som gjør at vi ikke rammer det som allerede er lavtlønnsyrker, sier Opoku.

- Vi har ikke alle svarene

- Hva skal erstatte inntektene fra oljenæringen?

- Framtida trenger nye næringer, både i Norge og på verdensbasis. Jeg har vanskelig for å se for meg at det ikke skal kunne komme nye norske industrieventyr, for eksempel havvind og bionæringer. Vi har ikke alle svarene, men vi har tro på at norsk forskning skal klare å finne løsninger både når det gjelder mat, energi og andre behov.

- Likevel må vi regne med mindre overføringer fra staten når oljeinntektene faller?

Vi må spørre om det offentlige skal inn i barndom og alderdom i like stor grad som i dag

- I en vellykket omstilling vil ikke dette være dramatisk. Men det er nødvendig å tenke annerledes blant annet om velferdstjenester. Vi skal fortsatt ha en velferdsstat, og det er grunn til å minne om at den norske folketrygden var på plass før vi fant oljen. Vi må blant annet spørre om det offentlige skal inn i barndom og alderdom i like stor grad som i dag, eller om det finnes måter å avlaste de offentlige velferdstjenestene på, for eksempel gjennom kortere arbeidstid. I dag har vi veldig høye forventninger til hva kommunene skal levere av tjenester.

- Men dere ser for dere at kommunene må klare seg med mindre overføringer?

- Vi har ikke fallfestet det i et 20-års perspektiv. Men vi er villige til å bruke betydelige statlige midler på omstilling nå, nettopp for å klare denne omstillingen. I alternativt budsjett for 2015 har vi for eksempel øremerket 10 milliarder kroner til omstilling.

- Hva gjør dere for å sikre kommunene inntekter, for eksempel i din hjemby Trondheim?

- I Trondheim, der vi har vært med og styrt over tid, skal vi få ned kostnadene og investeringene for å redusere framtidige utgifter. Slik skal vi også sørge for at vi har armslag til å holde høy kvalitet og god grunnbemanning for eksempel innen eldreomsorgen. Hver enkelt kommune bør starte prosessen med omstilling nå, og vi tror det vil være vinn-vinn både for økonomi og klima. Det kan være investeringer som er nødvendige for å komme i gang, men som gir avkastning på sikt, som energieffektivisering i offentlige bygg og at vi bygger mer klimasmart.

Hver enkelt kommune bør starte prosessen med omstilling nå

- Hvor står Miljøpartiet i forhold til eiendomsskatt?

- Det varierer fra kommune til kommune. Vi er med på det i Trondheim, og det er sannsynlig at vi også vil gå inn for det i Oslo. I Trondheim er vi ikke fornøyd med flat skatt og ønsker oss en profil som belønner for eksempel boliger som har gjort energiomstilling.

Økt skatt på bensin, plast og kjøtt

I MDGs alternative budsjett for 2015 foreslår partiet å øke kommunenes rammebevilgninger med 3,4 milliarder kroner. De økte inntektene i partiets budsjettforslag kommer i hovedsak fra økt skatt på miljøskadelig bruk, for eksempel økt skatt på bensin og diesel (1,8 milliarder kroner), økt elavgift (6 milliarder kroner), økt avgift på plastemballasje (1,5 milliarder kroner), økt bilavgift (2,5 milliarder kroner) og økt moms på kjøttvarer (1,5 milliarder kroner).

Kommentarer til denne saken