I 1939 var Adolf Hitler diktator, eller enehersker, i Tyskland. Tyskerne tok året før kontrollen over Østerrike og Tsjekkoslovakia etter trusler om makt, og Neville Chamberlain hadde vært hos Hitler for å skrive fred fordi han ikke trodde England ville kunne slå tyskerne.

I Norge ble loven om arbeidsledighetstrygd vedtatt i Stortinget, men den store diskusjonen gjaldt den nye rettskrivningsreformen. Johan Nygaarsvold var statsminister etter at Arbeiderpartiet hadde vunnet valget i 1936.

Nå var det ritkignok verken arbeidsledighetstrygden, rettskrivningsreformen eller Arbeiderpartiet som irriterte Hitler og Tyskland, men at Norge annekterte et landområde tyskerne mente de hadde krav på.

Hele 2.700.000 kvadratkilometer av land ble annektert av den norske staten i 1938, noe som ble offentlig den 13. januar 1939 med virkning fra dagen etter. Åtte måneder før tyskerne angrep Polen, og under 16 måneder før tyskerne invaderte Norge.

Hvilket landområde? Dronning Mauds Land.

Området ble opppdaget i 1820 av en russisk admiral, Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Han hadde fått mandat til å reise rundt i verden for å kartlegge den. Den første norske utforskningen av området skjedde 70 år senere av hvalfangere.

I de neste årene var hvalfangere fra flere land i området, men mest sannsynlig flest norske.

Amundsen ville ha hele antarktis

Roald Amundsen krevde hele Antarktis for Norge etter at han ledet den førte ekspedisjonen som nådde sydpolen i 1911, men dette ble ikke fulgt opp av den norske regjeringen – muligens fordi britene samtidig krevde samme område.

Ny ekspedisjon finner flere områder

I 1929 oppdaget en ekspedisjon ledet av Hjalmar Riiser-Larsen, finansiert av den rike Christensen-familien en større del av Dronning Mauds Land og åtte senere fløy Viggo Widerøe over et enda større område. Norge begynte forhandlinger med britene angående grense mot deres område i 1938.

Tyskerne var også interessert i antarktis, og sendte i 1938 et skip mot området. Skipet nådde fram den 19.januar 1939. Fem dager før annekterte Norge området.

Den norske kongelige resolusjonen som ble sendt ut hadde følgende ordlyd av utenriksminister Halvdan Koht (den engelske oversettelsen):

That part of the mainland coast in the Antarctic extending from the limits of the Falkland Islands Dependencies in the west (the boundary of Coats Land) to the limits of the Australian Antarctic Territory in the east (45° east long.), with the land lying within this coast and the environing sea, shall be brought under Norwegian sovereignty.

Tyskerne reagerte med å sende fly over Dronning Mauds Land, og slapp piler med hakekors hver 26 kilometer. Deres navn på området var Neuschwabenland. Da krigen brøt ut ble ikke herredømmet over området avgjort, men Norge fikk kontrollen over området etter andre verdenskrig.

I 1981 åpnet Tyskland en vitenskapsbase på området.