(SIDE2:) Lovgivningen som kriminaliserer hivpositive har ingen forebyggende virkning, er konklusjonen etter at FNs aidsorganisasjon UNAIDS har gått gjennom FN-landenes lovverk.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

Norge havner på fjerdeplass på verstinglista for bruk av tiltale og dom av hivpositive sett i forhold til andel av befolkningen som lever med hiv/aids, skriver Dagbladet. Vi ligger som nummer fem på lista over landene som har lovverk som kriminaliserer hivpositive.

Dette gjøres gjennom straffeloven paragraf 155: «Den som med skjellig grunn til å tro at han er smitteførende med en allmennfarlig smittsom sykdom, forsettlig eller uaktsom overfører smitte eller utsetter en annen for fare for å bli smittet, straffes med fengsel inntil seks år ved forsettlig overtredelse og med fengsel inntil tre år ved uaktsom overtredelse. Medvirkning straffes på samme måte. Er fornærmede den skyldiges nærmeste finner offentlig påtale bare sted etter fornærmedes begjæring med mindre allmenne hensyn krever det.»

Paragrafen er kun blitt brukt når det gjelder smitte av hiv. UNAIDS har gjentatte ganger bedt Norge fjerne paragrafen, ifølge Dagbladet. Aidsorganisasjonen mener lovgivningen fører til økt stigmatisering av hivpositive. Den fører til at folk snakker mindre om hiv, og hindrer folk i å teste seg.