En studie utført av nederlandske forskere viser at mennesker tenker klarere når de går baklengs, skriver The Seattle Times.

Artikkelen som ble publisert i «Psychological Science» inneholder resultatene av hva som skjer når man ber 38 kvinner og menn benevne fargen på ordene som vises, så raskt som mulig.

Få bedre hukommelse!

Deltakerne fikk under testen beskjed om å flytte seg til henholdsvis høyre, venstre, bakover og forover. I første del var ordene som ble vist relatert til fargen man var ute etter. I andre del økte man vanskelighetsgraden ved å ikke relatere ordene til fargen man skulle fram til i det hele tatt. Det viste seg da at det var de som tok fire skritt bakover, som raskest kom fram til korrekt svar.

Test: Husker du bilskiltet?
(Du må takke ja til å installere Silverlight, om du ikke allerede har det.)

Vår oppfattelsesevne
Forfatterne av undersøkelsen, konkluderte med at det å bevege seg baklengs var svært effektivt, med hensyn på det å mobilisere kognitive ressurser (Menneskets evnen til å oppfatte noe, red. anmelder).

Derfor bør du altså bevege deg bakover, dersom du står fast ved et problem som du ønsker en rask løsning på.

Andre funn
Eksperimentet er en del av en større studie om hvordan menneskers bevegelser påvirker våre tanker og/eller følelser. Forfatterne fant blant annet også ut at det å bøye eller strekke armene kan gjøre en person mer tilbøyelig til å like eller mislike noe.

Behov for å øke kreativiteten?

Øk din fokus med Hjerneklubben.no
MemoFokus er et nytt program du finner på Hjerneklubben.no. Hjerneklubben er en nystartet tjeneste for dem som ønsker å trene hjernen til blant annet bedre hukommelsen, høyere IQ, raskere hoderegning og økt evne til å fokusere.

Les mer om Hjerneklubben her!