Det er ikke uten grunn at det kalles «skravlekjerring», for det er ingen myte at kvinner snakker mer enn menn. Ifølge forskning snakker kvinner nesten tre ganger så mye som menn, 20.000 ord om dagen i motsetning til mennenes 7000.

Kvinner snakker også mye fortere enn menn og snakking kan gi et «kick» lignende det narkomane kan få av heroin, ifølge boken «In The Female Mind» skrevet av psykiateren Dr. Luan Brizendine.

Menn tenker mest på sex
Men det mannshjernen mangler av snakkesalighet tar de igjen ved å tenke på sex. Ifølge Dr. Brizendine er hjernens «sexprosessor», området ansvarlig for de seksuelle tankene, dobbelt så stor hos menn som hos kvinner.

Lær om forskjellige tenketyper hos Hjerneklubben.

Ifølge Daily Mail viser studier at menn tenker på sex hvert 52. sekund i motsetning til kvinner som tenker på sex gjennomsnittlig én gang om dagen.

- Jeg vet det ikke er politisk korrekt å si dette, men jenter ankommer «programmert» som jenter, og gutter som nettopp gutter. Deres hjerner er allerede forskjellige når de blir født, og hjernen er hva som styrer deres impulser, verdier og virkelighet, sier Dr. Brizendine, som har basert boken sin på klinisk arbeid og analyser av mer enn 1000 vitenskapelige studier.

Andre forskere hevder likevel at forskjellene mellom menn og kvinners personlighet kan forklares ut fra sosiale omgivelser, også hvordan et barn er oppdratt skal ha stor innflytelse på deres karakter.

- Menn fra Mars, kvinner fra Venus
Frank Wedde, grunnlegger av Hjerneklubben.no, bekrefter det Dr. Brizendine sier, og mener at det stemmer at «menn er fra Mars og kvinner er fra Venus». Hør intervjuet her..

- Det er stor forskjell på kvinner og menns hjerner og måten de bruker dem på, sier Wedde, som også kan bekrefte at kvinner er flinkere til multitasking enn menn fordi de er flinkere til å bruke begge hjernehalvdelene på en og samme tid.

- Til menns forsvar kan jeg si at menn er flinkere til å fokusere på én hjernehalvdel av gangen, for eksempel på områder som har med rom og dybde å gjøre som er veldig ansvarlig for stedsansen. Derfor har ofte menn bedre stedsans enn kvinner.

På Hjerneklubben.no kan du trene hjernen og doble hukommelsen. Lær mer her.