HTML EMBED

Hva er det som gjør at du er som du er? Er det oppvekst, arv eller miljø? Men hva om noen hadde fortalt deg at du er morsom, utadvendt og sosial på grunn av koblinger i hjernen din, ville du trodd på dem da?

Det er nettopp dette britiske og amerikanske forskere samarbeider om nå i et prosjekt for å kunne avdekke hjernens indre hemmeligheter, skriver BBC.

Forskningsprosjektet har fått navnet Human Connectome Project og har som mål å fastslå hvordan hjernens oppbygning er med på å påvirke en persons talent, personlighet og atferd.

Med andre ord, hvordan hjernen er med på å forme deg så du blir som du blir.

Forskningen utføres ved å skanne en persons hjerne i fire timer samtidig som testpersonen utfører en rekke oppgaver.

Blant oppgavene som må utføres finner vi aritmetikk, koordinasjon og gambling. Testpersonene må også lytte til forskjellige historier som blir lest opp for dem.

«If the human brain were so simple that we could understand it, we would be so simple that we couldn't.»

- Emerson M. Pugh i «The Biological Origin of Human Values».

Andre tester som prøvekaninene må igjennom avdekker også deres personlige egenskaper og evner innen andre gitte temaer. I tillegg blir det tatt DNA-prøver av alle som deltar i det omfattende prosjektet.

Så langt har 68 personer blitt skannet, men forskerne håper at så mange som 1200 personer skal igjennom forskningsprosjektet.

All data og resultater som samles inn vil bli gjort tilgjengelig for nevrologer verden over for å kunne sammen avdekke hjernens mange uløste gåter.

Prosjektets leder, professor David Van Essen ved Washington Universitety i St. Louis, forteller til BBC at grunnen til at de deler all informasjon de samler inn er for at flere hoder tenker bedre enn et.

- Vi er veldig optimistiske i forhold til at det internasjonale nevrologiske miljøet i fellesskap vil avdekke en rekke gåter og mysterier om hvordan hjernen fungerer hos en voksen, frisk person, sier han.

HTML EMBED

Koblingsskjema

Skanningen lar forskerne kartlegge hvordan hjernen er «koblet» sammen, og viser blant annet hvilke deler av hjernen som brukes til å utføre de forskjellige oppgavene som testpersonene må utføre.

Informasjonen vil også fortelle forskerne hvordan koblingene fungerer hos hver enkelt testperson og hvordan disse koblingene hører sammen med deres ferdigheter innen musikalske egenskaper, sosiale egenskaper og deres dyktighet innen områder som vitenskap og matematikk.

Ifølge doktor Tim Behrens fra universitetet i Oxford, som også arbeider med prosjektet, vil forskningen «kunne avdekke hvilke nervebaner i hjernen som er viktige for å avgjøre menneskelig atferd».

Hovedmålet til prosjektet er at skanningen skal avdekke hvordan menneskehjernen er koblet sammen, og hvordan disse individuelle forskjellene i hjernen er med på å gjøre hvert menneske unikt og hvordan de er med på å forme mennesker personlighet og evne til å tenke og føle.

Professor Van Essen er optimistisk i forhold til hva man vil kunne kartlegge i hjernen.

- Vi har den største samlingen av informasjon noensinne om hvordan hjernen fungerer. Spørsmålet er heller hvor detaljer informasjon disse skanningene vil kunne fortelle oss om hvordan koblingene gir mennesker individuelle og særegne egenskaper.

HTML EMBED

Bekjempe demens, Alzheimers og Parkinson

Et langsiktig mål er at informasjonen skal kunne hjelpe til å forklare hvordan sykdommer som rammer hjernen, som demens, Alzheimer og Parkinson, fungerer.

En professor i psykiati, Ed Bullmore, er også involvert i prosjektet. Han er overbevist om at psykiatriske problemer som schizofreni, avhengighet og tvangslidelser, kommer av uregelmessig utvikling i hjernen.

- Vi vil ha en bedre mulighet til å forstå disse lidelsene så raskt vi har en bedre forståelse av hvordan utviklingen foregår i en frisk hjerne, forteller han til BBC.

Skanningen vil også gi forskerne bedre grunnlag for å forstå og identifisere hvem som er i risikogruppen for å utvikle demens, skriver den britiske avisen.

Det fem år lange prosjektet har en prislapp på omkring 26 millioner pund (cirka 225 millioner norske kroner) og vil involvere forskere og nevrologer verden over.

Det er også i dette internasjonale samarbeidet at prosjektet har støtt på sine første utfordringer, da datamengden kun fra de første 68 testpersonene er på over to terabyte.

Derfor har Human Connetome Prosjektet opprettet en egen database for å lettere kunne dele informasjonen de samler inn.

- Jeg håper dette gjør at vi får fortgang på forskning innen feltet nevrologi, og at vi vil kunne samle inn og analysere informasjonen om hjernen bedre enn hva vi har gjort tidligere. I det lange løp vil dette øke vår forståelse av hjernen, avslutter professor Van Essen.

HTML EMBED