Av og til tror man at ting er veldig enkelt, men denne oppgaven ser ut til å forvirre folk mer enn de fleste andre.

Forutsetningene er veldig enkle:

Fire hus står plassert i hjørnene av et kvadratisk område. La oss si at at avstanden mellom hus A og B er én kilometer - og det samme er avstanden mellom A og C.

Hvordan kan du konstruere en kortest mulig vei mellom de fire husene, som sørger for at det er mulig å bevege seg mellom alle husene.

Eller stilt på en annen måte: Hvordan du kan tegne en eller flere streker som kobler sammen alle fire punktene plassert i et kvadrat, der lengden på strek(ene) er kortest mulig?

(Og nei, det er åpenbart ikke en vei som går helt kvadratisk fra A til B til D til C til A, som ville bli en 4 kilometer lang vei)

Tror du at du har funnet svaret? Fasiten finner du her.