OSLO (ANB): Et borgerlig flertall ved høstens valg kan bety over og ut for landets fylkeskommuner.

Høyre ønsker å styrke lokaldemokratiet på bekostning av staten. Målet er færre og mer robuste kommuner, for å flytte beslutninger og oppgaver over fra staten til kommunene.

Partiets nestleder, Bent Høie, konstaterer at det begynner å bli en stadig større enighet på borgerlig side i dette spørsmålet.

- Oppgavene løses best der innbyggerne bor. For Høyre er det grunnleggende å bygge samfunnet nedenfra og opp. Vi vil derfor styrke kommunene og det lokale selvstyret, sier Bent Høie til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) foran helgens landsmøte.

Kan bli flertall
Hvis Fremskrittspartiet lander på samme banehalvdel som Høyre i dette spørsmålet, kan en borgerlig valgseier være startskuddet for en prosess som fjerner landets fylkeskommuner. Det betyr en stor reform hvor mange av landets kommuner må slås sammen til regionale enheter.

Med tvang, om nødvendig.

- Etter valget kan vi få flertall for å grunnlovfeste lokaldemokratiet. Men vi må også sikre oss en flytting av beslutningsgrunnlag fra statlig byråkrati til lokale kommunestyrer. Frustrasjonen er stor i kommunene over at man finner lokale løsninger som overprøves av statlig byråkrati, sier Bent Høie til ANB.

Høyres nestleder er klar over at deler av Kommune-Norge vegrer seg mot sammenslåing, men mener lokkemiddel i form av større politisk makt kan føre til en helt annen interesse for kommunene til å bidra til denne utviklingen.

Mindre demokrati
Et stort antall interkommunale selskaper og samarbeidsløsninger har bygd seg opp de senere årene, og løser viktige samfunnsoppgaver. En forskningsrapport som Kommunal- og regionaldepartementet har fått utført, viser også at tjenesten både blir bedre og at kommunene tjener på det interkommunale samarbeidet.

Bent Høie mener imidlertid at det interkommunale samarbeidet er med på å undergrave lokaldemokratiet.

- Kommunene har etablert et konglomerat av interkommunale selskaper hvor det fattes politiske beslutninger. Problemet er at dette samarbeidet ikke er underlagt direkte folkevalgt styring. Jeg vil heller ha denne beslutningsmyndigheten i mer robuste valgte kommunestyrer, mener Høie.

Høyre mener fylkeskommunens oppgaver i hovedsak kan overtas av kommunene. Det gjelder oppgaver innen utdanning (videregående skole), helse, kultur, samferdsel (fylkesveier og kollektivtrafikk), næringsutvikling og regional utvikling.

Oppgaver innenfor miljø, landbruk og natur vil Høyre overføre fra Fylkesmannen til kommunene. (ANB)