Boligprisene har steget fantastiske 350 prosent siden 1993, ifølge Holberg Fondene.

SELGE BOLIG? Finn megler

Man har sett tosifret prisstigning enkelte år. Mange har advart mot at dette ikke kan fortsette, og vist til at det ikke er naturlig at boligprisen stiger såpass mye mer enn den generelle prisstigningen i samfunnet.

Imidlertid er det slik at det meste har en forklaring. Forvalter HogneTyssøy i Holberg Fondene har laget en liste på 10 punkter som forklarer hvorfor boligprisene har «frikoblet seg» fra resten av økonomien.

Her er listen:

1) Lav rente. Dette kaller Tyssøy Globaliseringseffekten. Som følge av deregulering og privatisering har man fått økt internasjonal konkurranse. Dette har gitt et varig lavere rentenivp enn tidligere.

2)Lav nybygging - Etterspørselseffekten. Det har over tid blitt bygget for lite nye boliger i forhold til behovet. Det er ikke bare antall nye boliger vi snakker om da, men også hva slags boliger. Under finanskrisen advarte eksperter mot at det ble bygget for få leilighetesprosjekter i sentrale områder i Oslo.

3) Høy inntektsvekst - Oljeboomeffekten. Norge har de siste tiårene inntatt tetplassen på listen over verdens rikeste land. Nordmenn tjener stadig mer, og kan legge mer i boligen.

4) Lav arbeidsledighet - Annerledeslandeteffekten. Oljerikdommen skjermer norsk økonomi fra effekter som har negativ innvirkning på mange andre lands økonomier. Blant annet bidrar dette til lav ledighet. Folk føler seg trygge på at de ikke mister jobben og tør å legge penger i huskjøpet.

5) Skattefordeler - Politikereffekten. Tyssøy mener nordmenn kan takke politikerne for denne effekten. Norge er i en særstilling, med liten eller ingen skatt på bolig.

6) Høy boligstandard - Boblebadeffekten. Nordmenn er rike og kresne. Vi vil ha høy standard og store boliger; vannbåren gulvvarme, fete bad og kjøkken drar kvadratmeterprisene opp.

7) Befolkningsvekst i byene - Sentraliseringseffekten. Byene har netto tilflytting. Når boligverdiene fra før er høyest her, bidrar dette til ekstra press opp på boligprisene.

8) Foreldre hjelper barna - Pappabetalereffekten. Mange foreldre har nedbetalt egen bolig, og har så god økonomi at de kan kjøpe leilighet til barna.

9) Flere skilsmisser - Gressetergrønnerepådenandresideneffekten. Det blir stadig flere single på boligjakt. Etterspørselen øker.

10) Forventning om fortsatt stigende boligpriser - Spekulasjonseffekten. Nordmenn forventer at boligen de kjøper i dag vil være mer verdt i fremtiden. Da føles det tryggere å kjøpe, og man strekker seg litt lenger.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)