Gå til sidens hovedinnhold

Hopp i industriproduksjonen

Industriproduksjonen i Norge gjorde tilsynelatende et kraftig hopp i juli, etter svak utvikling tidligere i år. Men spørsmålet er om sesongjusteringen spiller et puss

Industriproduksjonen økte sesongjustert med 4,1 prosent fra juni til juli, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette kommer etter en svak utvikling tidligere i år.Det betyr at nivået i juli i år bare var marginalt lavere enn i juli i fjor, mens nivået tidligere i år har vært klart lavere enn i fjor.Økningen kommer spesielt innen innsatsvarer, samt en liten vekst for investeringsvarer, ifølge SSB.Det pekes på at treforedlingsindustrien har kjørt gjennom juli uten driftsstanse i produksjonen, i motsetning til i fjor.Men det er stor usikkerhet knyttet til sesongjusteringen av disse tallene, spesielt i juli, som jo er en feriemåned.SSB påpeker dette selv, og skriver at man vil ha bedre grunnlag for å vurdere de siste endringene når tallene for august kommer.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot