(SIDE2/Anb): Det mener Ole Henrik Ystehede, ansvarlig for næringspolitikk og kommunikasjon i NHO Reiseliv.

Til tross for at finanskrisen fører til fallende hotellpriser mange steder, er Oslo den eneste byen i Norge der prisene har falt fra fjerde kvartal 2007 til fjerde kvartal 2008, viser undersøkelsen Hotel Price Index.

I Tromsø har økningen vært 14 prosent, mens en sju prosents økning har gjort Stavanger til Nordens dyreste hotellby.

– Utgangspunktet er at overnattinger i Norge har vært billige sett i forhold til prisnivået ellers her i landet. Nå har vi bak oss en lang periode med vekst og press i markedet, ikke minst i Stavanger. Det har nødvendigvis ført til prisvekst, sier Ystehede til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han sier at reiselivsnæringen i Norge så langt ikke er kriserammet.

– Men næringen begynner å merke finansuroen, ikke minst som følge av nedgang i antall yrkesreiser. Etter tre år med vekst i antall utlendinger som har kommet hit, har viktige markeder begynt å svikte. Det gjelder blant annet USA og Storbritannia, som begge har opplevd kraftige kursfall i sin valuta. Jeg tror det må være riktig å si at næringen akkurat nå er preget av stor usikkerhet, sier han.

Ystehede peker samtidig på at Norge er det viktigste markedet for den norske reiselivsnæringen.

– Vi vet at folk gjerne holder seg nærmere hjemmet i usikre tider. Det er derfor grunn til å tro at enda flere nordmenn vil velge å feriere i hjemlandet i tiden framover, sier han. (ANB)