Gå til sidens hovedinnhold

Høy norsk strømeksport

Stort behov for CO2-fri strøm i Europa har ført til høy norsk strømeksport den siste uka, viser tall fra NVE

Norske vannmagasin er betryggende fulle, og gir kraftprodusentene mulighet til å øke produksjonen mer enn normalt. Det nyttbare tilsiget til norske vannkraftverk har vært 141 TWh i 2005. Det er 23 TWh mer enn i et nedbørs- og temperaturmessig normalår, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat. (NVE).Det høye tilsiget har også gitt en økning i vannmagasinenes fyllingsgrad. Ved utgangen av uke 52 var fyllingsgraden i norske magasiner 77,3 prosent. Det vil si at magasinfyllingen er 5,6 prosentpoeng høyere enn til samme tid i fjor og 6,1 prosentpoeng over medianverdien. Imidlertid er snømagasinet betydelig mindre enn normalt ved utgangen av 2005.Foreløpige tall viser en produksjon på 137 TWh i 2005. Dette er over 28 TWh høyere enn i fjor. Den høye produksjonen har gitt en norsk nettoeksport av elektrisk kraft på 12 TWh i 2005. Til sammenligning hadde Norge en nettoimport på nesten 12 TWh i 2004.©NTB)

Kommentarer til denne saken