Høyesteretts ankeutvalg besluttet 10. mars 2023 å henvise Borgarting lagmannsretts dom fra 7.desember 2022 til behandling i Høyesterett.

Saken vil ta for seg spørsmålet om Stortinget skal kunne samtykke til EUs tredje energimarkedspakke med alminnelig flertall.

Det melder Høyesterett i en pressemelding.

Forventning om å vinne fram

Det er Nei til EU som har gått til sak mot staten. De tapte i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Nei til EU mener Borgarting lagmannsrett har tatt feil både i rettsanvendelsen og bevisvurderingen.

– Vi har en forventning om å vinne fram med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, sa Nei til EU-leder Einar Frogner da de anket.

Nei til EU mener Stortinget brøt Grunnloven da det i 2018 ble besluttet at Norge skulle innlemmes i Acer, som er EUs energibyrå.

Behandles i plenum

Det var Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie som besluttet at saken skal behandles av Høyesterett i plenum.

«Når de aller viktigste rettsspørsmålene skal avgjøres, settes Høyesterett enten i plenum med alle dommerne eller i storkammer med elleve dommere. De fleste sakene avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem dommere.» skriver Høyesterett i en pressemelding.