Gå til sidens hovedinnhold

Høyesterett svekker forbrukerrettigheter

Det begynte med et par høye hæler og endte med en dom i Høyesterett, som svekker dine forbrukerrettigheter.

Du kan ikke nødvendigvis kreve nytt produkt lenger, hvis en ny vare går i stykker. Det har Høyesterett bestemt i en dom om et par støvletter. Den 14. februar avgjorde domstolen, med tre mot to stemmer, at forhandlere nå kan kreve å få reparere produkter som går i stykker, framfor å gi forbrukeren en ny vare.

Svekker rettighetene
I første omgang vil dommen gjelde klær og sko, men Forbrukerrådet frykter at den vil bli tolket til å gjelde også andre produkter.

- Vi er redd det vil omfatte flere andre typer rimelige forbruksvarer, sier juridisk rådgiver i Forbrukerrådet, Jon-Andreas Lange.

Han poengterer likevel at forhandler ikke uten videre kan kreve reparasjon.

- Flere kriterier må oppfylles. Først og fremst skal det være ned mot to til tre ganger dyrere for forhandleren å gi deg ny vare, altså en urimelig kostnad for selger. Hvis det er like dyrt med ny vare som reparasjon, skal du få nytt produkt, forklarer han.

Det betyr i praksis at dersom en vare koster dobbelt så mye å kjøpe inn for forhandleren, som å reparere, vil du neppe få ny.

Husk rettighetene dine
- Husk at du som forbruker fortsatt har mange rettigheter. En reparasjon av et produkt skal ikke medføre ”nevneverdig ulempe” for deg som forbruker, forteller Lange.

Hvis det byr på store reiseproblemer for deg, kan du forklare dette og kanskje få ny vare. Samtidig skal du også få låne et tilsvarende produkt dersom forhandler ikke kan garantere å gi deg igjen produktet innen én uke.

- Et reparert produkt skal bli fullgodt i forhold til da du kjøpte det, forklarer Lange.

Prinsippsak
Støvlettsaken begynte da en Hamarkvinne forsøkte å få nye støvletter etter at hælen falt av på den ene. Butikken nektet, og dermed gikk saken sin gang i Forbrukertvistutvalget, Hedemarken tingrett, Edsivating lagmannsrett og til sist Høyesterett. Grunnen var at Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Forbrukerrådet tok parti i saken, og førte den videre.

Det endte med knappest mulig flertall for HSH, som mente at forhandleren måtte kunne kreve å få reparere ”rimelige masseproduserte produkter”, som det heter i dommen.

- Foreløpig vet vi det vil gjelde klær og sko, men vi vil diskutere hva som vil skje med for eksempel forbrukerelektronikk, sier Jarle Hammerstad, informasjonssjef i HSH.

Husk:
- varen skal være så god som ny etter reparasjon.

- du kan kreve å låne et tilsvarende produkt om reparasjon tar mer enn en uke.

- selger kan ikke kreve reparasjon, med mindre det koster dobbelt så mye eller mer å gi deg nytt produkt.

Her finner du dine forbrukerrettigheter:
Forbrukerkjøpsloven
Her finner du dommen fra Høyesterett

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken