Gå til sidens hovedinnhold

Høyre slaktes av både Ap og Frp

Den store transportplanen til Høyre møter liten forståelse.

Høyre la onsdag fram sin alternative transportplan for hvordan de ønsker å gjøre endringer i NTP.

Høyre legger opp til å bruke 35 milliarder kroner mer over en tiårsperiode enn det regjeringen har lagt opp til, men mener likevel at utgiftsøkningen ikke vil bli mer enn 20 milliarder kroner fordi en skal spare 15 milliarder kroner i ikke-definerte effektiviseringstiltak.

Det meste handler om OPS

Rapporten til Høyre inneholder i liten grad store nye prosjekter, men Høyre har fokusert mye på hvordan såkalt Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) skal brukes som utbyggingsmetode på totalt 17 prosjekter.

Dette er en utbyggingsmåte som handler om at en privat aktør får ansvaret for både å bygge ut, og drifte et prosjekt, over 25 år. Prisen skal være garantert, slik at det offentlige ikke skal ha noen risiko på kostnadssprekker. Høyre mener dette gir raskere utbygging og bedre kvalitetsløsninger fordi samme aktør både har ansvar for utbyggingen og vedlikehold i overskuelig fremtid.

Les også: Avslørte hemmelig rente

Disse prosjektene vil Høyre OPS-finansiere.

 • E18 Oslo-Asker (”Vestkorridoren”)
 • Alnabruterminalen
 • E16 Skaret – Hønefoss
 • Ringeriksbanen
 • E18 Telemark/Aust-Agder
 • E16 Kløfta-Kongsvinger (gjenstående)
 • Rv3 Østerdalen
 • E16 Valdres-Filefjell
 • E6 i Hedmark og Oppland
 • E134 Drammen – Haugesund
 • E39 «Hordfast» og «Møreaksen»
 • Rv 555 Sotrasambandet
 • E16 Arna-tunnelen
 • E6 «Trondheimsveien»
 • E136 Ålesund – Oppland grense
 • Saltenpakke 2
 • Regionpakke Tromsø

I dette ligger det blant annet at Høyre ønsker å fremskynde utbyggingen av Ringeriksbanen. I tillegg ønsker Høyre en kraftigere satsing på kollektivtransporten i byene.

Les også: Høyre vil bygge ny T-bane raskere

Møter kritikk på begge sider

Men det er altså OPS som er den store forskjellen mellom Høyre og regjeringens transportplan, og OPS er noe som nå både regjeringspartiene og Høyres potensielle regjeringspartner Frp er motstander av.

- I selve planleggings- og utbyttingsfasen ligner jo en slik organisering mye av det vi er på jakt etter – en mer helhetlig og samordnet planlegging og utbyggingsplan. Problemet ligger på finansieringssiden. I 2013, betaler vi ca. 500 mill kroner i avdrag på veiprosjekter (OPS) som var ferdigstilt i 2005 -altså for 8 år siden. Og vi skal fortsatt betale årlige avdrag i mange år fremover. Satt i system og volum, sier det seg selv at vi fort snakker mange, mange milliarder i årlige avdrag til OPS-operatører hvis vi går inn på Høyres linje, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann Torgeir Micaelsen til Nettavisen NA24.

- Det er dette de har forsøkt blant annet i Storbritannia på veier og i sykehussektoren og nå advarer Cameron og Toryen kraftig mot et slikt system. Det blir dyrere og samfunnet mister oversikten over reell pengebruk, sier han.

- For arbeiderpartiets del handler ikke dette om å bygge veier på avbetaling. Vårt svar er å øke investeringen kraftig, sammen med reformer i Vegvesenet og Jernbaneverket som gir raskere og bedre utvikling. Forrige gang Høyre hadde makt, så økte veibudsjettene med 6 prosent. Siden 2005 her bevilgningene reelt sett økt med 64 prosent med dagens regjering, sier han.

- Høl i hue

Frps Bård Hoksrud er heller ikke påfallende begeistret for Høyres ønske om å satse på OPS, selv om argumentet hans er betydelig annerledes enn hva Arbeiderpartiet begrunner sin motstand med.

- OPS er en elendig måte å finansiere veibygging på, sier Hoksrud til Nettavisen NA24.

- OPS som utbyggingsmåte er fin, men som finansieringsmåte er det helt høl i hue.

Hoksrud sier at han ble overrasket over at Høyre ikke ville legge til mer enn 35 milliarder på planen, men mener planen er laget for å lure handlingsregelen.

- Dette er å lure handlingsregelen. OPS er å lure handlingsregelen, på samme måte som bompenger er luring. Det er bruk av penger som andre betaler. En vil flå bilistene, og min frykt er bompengene. Både med Høyre og Arbeiderpartiet er det slik at alle veier snart vil føre til bom, sier Hoksrud.

- Men du vil bare fjerne 100 milliarder som ligger i forslaget til NTP?

- Det handler om hvordan man investerer pengene sine. Nå går det i aksjer og handlegater i London. Vi ser mer helhetlig på dette. Bare på E18 fra Asker og mot Oslo koster køene 673 millioner kroner, og det vil bare øke i årene som kommer. Der har du en milliard som bare går til ingenting. Vi ser også på at det å bygge skikkelige veier reduserer ulykkeskostnadene. Får man halvert antall ulykker, så er det 14 milliarder spart i året der, sier Hoksrud.

- Dumt å bygge på krita

Torgeir Micaelsen sier til Nettavisen NA24 at han mener hovedproblemet med OPS er lånefinansieringen. Han mener dette er dumt når man har penger.

- Nå legger jo dere opp til 100 milliarder i bompengelån de neste ti årene. Hva er den prinsipielle forskjellen med det og OPS?

- Forskjellen ligger dels i volum og dels i organisering. Av de 600 mrd. vi skal bruke på veier og jernbane de neste 10 årene i Norge, kommer 100 mrd. fra bompenger. Volumet er altså langt lavere enn det det legges opp til fra Høyres side. I tillegg vil bompengeselskaper ha egne, løpende inntekter i form av bompenger som trekker inn kjøpekraft fra bilistene som skaper rom for å lånefinansiere deler av investeringen, sier han.

- Så det er smartere å låne hvis man samtidig foretar inndraging av kjøpekraft?

- En skaper i alle fall mer rom til å investere mer. En kan ikke lage en egen statsbank. Det er ingen som vil at kommunene skal kunne ta fritt for seg av statens penger, fremfor å finansiere ting selv, sier han.

Han sier at det handler om å forvalte statens penger smartest mulig, og at eventuelle ekstrainntekter til investering ikke er noe staten legger seg opp i.

Hva mener en eventuell ny regjering?

Samtidig sier Micaelsen at han mener denne planen fra Høyre er ganske uinteressant.

- Det er hva Høyre og Frp sammen mener som er interessant. Vi la ikke fram vår egen «Arbeiderpartiets Transportplan», men en plan med våre regjeringspartnere. Når jeg ser hvordan Frp omtaler OPS-sporet til Høyre, så er det ganske ramsalt kritikk. De skulle satt seg ned og laget noe sammen. Skal en følge Frps spor med å kutte 100 milliarder, eller Høyres spor med å lånefinansiere?

Hoksrud avviser denne kritikken.

- Vi legger fram vår plan mot slutten av maimåned. Vi trenger med fakta på bordet og har spurt etter en del informasjon regjeringen ikke ville si noe om under NTP. Jeg kan love at det blir mye mer enn 35 milliarder kroner. Vi er forskjellige partier med forskjellige utgangspunkt, og så regner jeg med at vi kan komme til en god løsning, sier Hoksrud, som avslutter med å gi høyre skryt for å satse mer på kollektivtrafikken i byene.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken