(SIDE2): HPV-vaksinen, populært kalt vaksinen mot livmorhalskreft, ble innført i Norge for få år siden som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) beskytter mot to typer virus (HPV 16 og 18) som er årsak til minst 70 prosent av tilfellene med livmorhalskreft.

Den gis til 12 år gamle jenter.

Også her hjemme har det vært fokus på at noen jenter reagerer på vaksinen. Ifølge Folkehelseinstituttet er såkalte lokale reaksjoner mest vanlig (se faktaboks).

Kroniske skader

I Danmark har flere unge kvinner som har tatt vaksinen vært med i et forskerprosjekt. Nå mener en dansk overlege at plagene deres kan ha sammenheng med at de i forkant av vaksinen har trent svært mye.

- Myndighetene bør advare jenter som vaksineres mot livmorhalskreft mot å dyrke kraftig mosjon i forkant av vaksinen, sier overlege Jesper Mehlsen ved Synkopecentret på Fredriksberg Hospital i København til danske TV 2.

Sykehuset har forsket på 90 12-åringer som har fått komplikasjoner etter å ha tatt vaksinen, og finner det sannsynlig at det har med trening og vaksinen å gjøre.

- Få tilfeller i resten av verden

Overlege Sveinung Wergeland Sørbye ved klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, mener imidlertid at de danske resultatene ikke er reelle bivirkninger av HPV-vaksinen.

- Jeg tror ikke alle bivirkningsmeldinger i Danmark representerer reelle bivirkninger av HPV-vaksinen. I resten av verden er det få tilsvarende rapporterte tilfeller, skriver han i en e-post til Side2.

Han viser til Legemiddelverket som i et innlegg på sine sider skriver at de er klar over medieoppmerksomheten rundt HPV-vaksinen Gardasil og bivirkninger hos unge jenter i Danmark.

- I Norge er ikke de omtalte bivirkningene meldt, opplyser Legemiddelverket.

I Norge har HPV-vaksinen vært nøye overvåket siden den ble tatt i bruk i 2009. Helsepersonell har vært oppfordret til å melde også kjente og ikke-alvorlige bivirkninger. Legemiddelverket ber helsepersonell fortsette å være oppmerksomme på vedvarende symptomer hos unge jenter som har fått vaksine og melde mistenkte bivirkninger til Folkehelseinstituttet.

- Bør komme jentene til gode

Jesper Mehlsen i Danmark vedgår at konklusjonene ikke er vitenskapelig bevist.

- Selv om det ikke er vitenskapelig bevist, mener jeg at tvilen bør komme pikene til gode, og at de derfor bør advares mot å dyrke sterk fysisk aktivitet forut for vaksinen, sier han.

De hyppigste symptomene har vært sterk hodepine, anfall av lammende tretthet og problemer med konsentrasjon og hukommelse. Pasientene har også klaget på åndenød, kvalme, nedsatt muskelkraft og magesmerter.

Noen av jentene er i dag avhengig av rullestol.

Danske TV 2 har vært i kontakt med flere av kvinnene i forskningsprosjektet. Her kan du lese deres historier.

Endrer ikke

Den danske Sundhedstyrelsen fastholder imidlertid at det ikke vitenskapelig kan fastslås at problemene kommer fra vaksinen og at de derfor ikke vil advare mot sterk mosjon i forkant.

- Siden HPV-vaksinen gis som tre doser i løpet av et skoleår vil alle uvanlige sykdommer som rammer jenter i 7. klasse kunne mistenkes å skyldes HPV-vaksinen uavhengig av om det er årsakssammenheng eller ikke. Både 12 år gamle jenter som har tatt vaksine og 12 år gamle jenter som ikke har tatt vaksine kan bli syke, skriver overlege Sveinung Wergeland Sørbye til Side2.

- For å kartlegge mulige bivirkninger av vaksiner må man se på store grupper av personer som har fått vaksine og sammenligne med personer i tilsvarende aldersgrupper som ikke har fått vaksine. Så langt ser det ikke ut til å være noen overhyppighet av autoimmune sykdommer blant jenter som har hatt HPV-vaksine, skriver han.

Totalt har 157.118 jenter fått vaksine i Norge, melder Folkehelseinstituttet. Det er så langt i vaksinasjonsprogrammet sendt inn 553 bivirkningsmeldinger. I all hovedsak (94 prosent) betegnes bivirkningene som lite alvorlige.