(SIDE2): I et forsøk der kvinner skulle fortelle hva de husket av én følelsesladet og én følelsesnøytral film, kom det fram forskjeller på kvinner med og uten kunstig hormontilførsel, skriver forskning.no.

Forskerne fra University of California tror hormonpåvirkningen, sammen med stresshormoner kan ha innvirkning på hvordan minnene lagres.

To grupper kvinner, hvorav kvinnene i den ene brukte p-piller, og de andre ikke fikk se to korte filmer der den ene var mer følelsesladet enn den andre.

Øyebevegelsene og nivået av hormonet noradrenalin ble målt under forsøket.

En uke etter husket begge gruppene mer fra den følelsesladde versjonen av filmen, enn fra den nøytrale. Forskjellen var at de som ikke brukte p-piller kunne gjøre rede for mange detaljer fra den følelsesladde filmen, sammenlignet med den nøytrale, men de husket hovedinnholdet dårligere.

Kvinnene på p-piller, derimot, husket mer av hovedinnholdet i den følelsesfilmen enn de andre kvinnene, men ikke så mange detaljer.

- Det at østrogen kan påvirke hukommelse er ikke helt nytt, og for eksempel har dyreforsøk vist at ulike hormoner påvirker ulike deler av minnet, sier hjerneforsker og professor ved Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN) og Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, Jon Storm-Mathisen til forskning.no