Gå til sidens hovedinnhold

Hurtigruten i hardt vær

Transportselskapet har mindre inntekter og doblet underskudd.

Hurtigruten kommer med et elendig resultat fra fjerde kvartal.

NA24 - din næringslivsavis

Omsetningen ble på 721 millioner kroner, ned fra 740 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsresultatet er knallrøde 271 millioner kroner minus, dobbelt så stort underskudd som 136 millioner kroner i fjerde kvartal 2006.

Resultat før skatt ble et underskudd på 331 millioner kroner, mot minus166 millioner kroner året før.

Det er verdt å merke seg at en endring i regnskapsprinsipp har gitt en positiv effekt på 31 millioner kroner i fjerde kvartal.

Gjeldstynget
Selskapet tynges av økt gjeld og høyere rente, finanspostene har utviklet seg negativt med 29 millioner kroner.

Videre har de nedskrevet en kollektivkontrakt på 59 millioner kroner med Troms fylkeskommune, da denne gir betydelige underskudd.

Krever kompensasjon
Innføringen av NOx-avgift har medført kostnader på 10,5 millioner kroner i kvartalet. De har krevd kompensasjon fra myndighetene for den delen av kostnaden som relaterer seg til Hutigrutedriften, men situasjonen er uavklart.

- Hurtigruten er i en krevende situasjon, og det vil ta tid før man realiserer potensialet. Det forventes imidlertid sterk resultatforbedring inneværende år, og det forventes for 2008 er et underskudd på 50 millioner kroner, skriver selskapet i sin resultatpresentasjon.

Alt ser riktignok ikke helsvart ut. Styret skriver at de ser en «vesentlig økning i vinterturisme i første kvartal»

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant