Gå til sidens hovedinnhold

Hva er det med fredag den 13.?

Les forskerteoriene knyttet til den spesielle dagen.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Forskere verden over blir ikke enige om fredag den 13. er forbundet med uflaks eller ikke.

NA24 - din næringslivsavis

Myten om ulykkesdagen spiller blant annet på Jesu siste måltid, som ble inntatt en fredag med 13 mann rundt bordet. Dagen endte ifølge Bibelen med at Jesus ble hengt på korset. Over 2000 år senere skyr fremdeles mange fredag den 13. som pesten.

Skvetne damer i trafikken?
Ifølge forskning.no trålet Simo Nähyä fra Universitetet i Oulu statistikken over finske trafikkulykker mellom 1971 og 1997, og kom fram til et oppsiktsvekkende resultat. I gjennomsnitt døde det 61 prosent flere damer i trafikken på fredag den 13. enn på alle andre kombinasjoner av datoer og ukedager.

Sosiologen Edgar Wunder lette i listene over tyske trafikkulykker mellom 1985 og 1999, men kunne ikke finne den minste sammenheng mellom antallet ulykker og fredag den 13. I følge statistikken var det faktisk farligere i trafikken på fredag den 20.

Kinesere dør den fjerde
Forskere ved University of California sammenlignet dødsårsaken og dødsdagen for 200 000 kinesere og japanere som døde i USA mellom 1973 og 1998, med 47 millioner amerikanere. Kinesere og japanere har nemlig tallet fire, og ikke 13, som ulykkestall.

Det viste seg at asiatene hyppigere døde av hjertelidelser på den fjerde i hver måned, spesielt hvis de hadde kronisk hjertetrøbbel fra før. Amerikanerne hadde ingen nevneverdige problemer med samme dato.

Forskerne mente det var overtroen i seg selv som gjorde den fjerde til en ekstra skummel dag.

- Som alle andre dager
En britisk forskergruppe oppfordret folk til å holde seg hjemme fredag den 13., etter å ha funnet ut at risikoen for å havne på sykehus var inntil 52 prosent høyere dagen i dag enn på en vanlig dag, ifølge forskning.no.

Dette avvfeier det norske forsikringsselskapet TrygVesta glatt.

- Med unntak av marginalt flere brann og vannskader fredag den 13., er denne fredagen som alle andre fredager, sier Anne Stine Mollestad, i TrygVesta.

40.000 nordmenn har likevel tegnet uflaksforsikring i selskapet.

Selskapet har spurt nordmenn om når de sist hadde flaks, og 22 prosent svarte med at de ikke en gang husker sist de hadde hellet med seg.

Rike har mest flaks
Det er de som tjener mer enn 600. 000 som mener de har hatt mest flaks gjennom livet, mens de som tjener under 300. 000 mener de har hatt mye uflaks.

En av ti spurte svarer de har hatt mer uflaks enn flaks gjennom livet. Tre av ti mener de har hatt mest flaks.

RV-velgerne er de som sier de har hatt mest flaks, sammen med KrF-velgerne. FrP-velgerne finner vi i den andre enden både på partiskalaen og lykkeskalaen, som velgerne med mest uflaks. KrF-velgere ser ut til å ha mer flaks i kjærlighet enn andre, mens de som stemmer rødt oppgir å ha mest flaks på jobben

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis