Før helgen kom beskjeden som mange har fryktet en stund: For første gang har staten tatt penger ut av oljefondet.

Men hva betyr egentlig det?

I helgen har det oppstått enkelte diskusjoner på sosiale medier om dette var en svertekampanje mot dagens regjering. Enkelte ser ut til å mene at dette ikke er noe nytt og at staten har tatt ut hundrevis av milliarder med oljepenger over mange år.

Dette er en misforståelse, eller i beste fall grovt unøyaktig.

Hva har skjedd?

Det som skjedde i januar var at staten for første gang på flere tiår har hatt høyere utgifter enn inntekter. Staten gikk med underskudd, og måtte bruke av sparepengene for å betale regningene sine.

De tok ut 6,7 milliarder kroner.

Les også: Første uttak fra oljefondet

Det var ventet at dette ville skje i 2016, men ikke så tidlig som i januar.

Sparepengene er i statens tilfelle oljefondet, som formelt er satt av til å betale fremtidige pensjonsutgifter.

Dette kan sammenlignes med at en vanlig arbeidstaker bruker mer penger en måned enn lønnen dekker, og at en dermed må ta ut penger fra sparekontoen.

Har ikke Norge brukt hundrevis av milliarder oljekroner før?

Jo, Norge bruker veldig mye oljepenger hvert år. I 2016 er det planlagt å bruke 207,8 oljemilliarder, et tall som har blitt vesentlig høyere de siste årene.

Det betyr at om Norge ikke hadde hatt oljeinntekter, hadde staten gått med over 200 milliarder kroner i underskudd i 2016. Derfor kalles denne oljepengebruken "oljekorrigert underskudd".

Det betyr likevel ikke at Norge går 200 milliarder i underskudd. Oljeinntekter er like gode inntekter som alle andre av statens inntekter. Forskjellen er at oljeinntektene anses som ekstraordinære og en "tapping" av naturressurser, og skilles derfor ut som noe eget.

Så staten har altså tatt ut penger fra Oljefondet før?

Her begynner det å bli viktig å holde tunga rett i munnen: Det er er en vesentlig forskjell på Statens petroleumsinntekter (oljeinntekter) og Oljefondet ("sparekontoen").

Statens petroleumsinntekter består av følgende:

  • Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet
  • Driftsresultat i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som har eierandeler i oljebransjen
  • Avkastning på eierandeler i Statoil

Dette er altså løpende inntekter som staten får fra oljevirksomheten, på lik linje med andre inntekter fra skatter og avgifter. Alle de siste årene har statens løpende oljeinntekter vært større enn oljepengebruken.

Staten har derfor aldri tidligere hatt behov for hente friske penger ut fra Oljefondet. I stedet har man brukt av de løpende oljeinntektene, og overført resten som friske penger til Oljefondet.

(Regnskapsteknisk er det mer komplisert, men det er ikke avgjørende her.)

Men som følge av lav oljepris har statens direkte oljeinntekter stupt det siste året. Staten har også fått mindre skatteinntekter fra folk som har blitt arbeidsledige, og som i stedet hever trygd.

I januar var ikke lenger de løpende inntektene nok til å dekke utgiftene til staten, og dermed måtte en ta ut verdier fra Oljefondet og bruke det til statens drift.

Betyr det at vi tapper oljefondet?

Det kommer an på hva en mener med å "tappe".

For første gang tas det penger ut fra oljefondet, og i så måte blir fondet mindre enn det kunne ha vært.

(Det er verdt å merke seg at oljefondet egentlig allerede er brukt opp. Staten har like store pensjonsforpliktelser som hele verdien av oljefondet.)

Les også: Nei, Norge er ikke verdens rikeste land

Men at det hentes ut penger fra oljefondet, betyr ikke at fondet minker. Økonomene mener at Oljefondet normalt sett skal vokse med fire prosent i året, selv uten at det blir tilført friske penger (forventet avkastning).

Avkastningen kommer fra renter på obligasjoner, utbytte fra selskapene og (forhåpentligvis) verdiøkning på aksjer.

Det er her handlingsregelen kommer inn, som slår fast at staten over tid ikke skal bruke mer enn denne forventede avkastning på fire prosent.

I skrivende stund er oljefondet på ca 7000 milliarder kroner. Fire prosent av dette er 280 milliarder - altså veldig, veldig mye mer enn de 6,7 milliardene staten tok ut i januar.

Selv om staten fortsetter å hente ut like mye penger fra oljefondet hver måned som i januar, vil det likevel ikke gjøre at fondet minker - men vokser saktere.

Les også: Carl I. Hagen vil åpne oljefondet for flyktningene